Malusia_035, teksty znajomych

5721 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Z ser­ca na papier
at­ra­men­tem łza kapie.
Pa­mięć nie zatrze.


Krys­ty­na A.Sz. 11.09.2017r. 

haiku • wczoraj, 07:48

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz • przedwczoraj, 20:19

Większość ka­walerów to mi­nima­liści, większość mężczyzn byłaby mi­nima­lis­ta­mi gdy­by nie kobiety. 

myśl • przedwczoraj, 17:37

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl • 17 października 2017, 18:39

Moja bogini ...

Chciałaś bym był skalą
Al­bo twar­dym jak ściana
O którą się opierałaś
Gdy nie umiałaś już tańczyć
Jak ktoś ci zagrał

Chciałaś bym był skałą
Gorąca w dzień od słońca
A po zachodzie zimną
By os­tudzić gorąca krew

Chciałaś bym był [...] — czytaj całość

wiersz • 15 października 2017, 14:27

Maki na wietrze

Płonące­go ser­ca
Na­wet wiatr nie stłumi

Ta jed­na chwi­la
Po­ruszo­na niczym mak
Wśród niep­rze­nik­nionej ziele­ni

Po­zos­ta­wiony sam so­bie
Aby tchniony chwilą
Mógł nau­czyć się znów kołysać
W rytm ser­ca wszechświata

Mi­ja wios­na, la­to, je­sień, zi­ma
On o tym mo­men­cie świet­ności
Nie za­pomi­na

I od­radza się na no­wo
W pełnej czer­wieni oka­załości

Zu­pełnie jak og­niste, lwie serce 

wiersz • 8 października 2017, 00:03

exodus

KO­NIEC DYŻURÓW NA CY­TATACH, A MOŻE TO W OGÓLE KONIEC.

Cza­sem wielok­rotnie się wra­ca, żeby spo­koj­nie odejść.
Wra­całam. Nie dla siebie... Dziś od­chodzę spokojnie.

Miej­sco­wemu "aniel­skiemu or­sza­kowi" dziękuję za ko­men­tarze.
13.10. A.D.2017
 

dziennik • 6 października 2017, 19:55

Pol­ska men­talność - Naj­le­piej znam się na tym, z czym nie mam do czynienia. 

myśl • 6 października 2017, 17:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek