Malusia_035, ulubione teksty

27232 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Stracony czas jest nieodwracalny, jak śmierć

Cho­ciaż ziemia moc­no trzy­ma za nogi
myślałam, że jeśli podskoczę
wys­tar­czająco wysoko
będę w niebie
O! Ja­kież to było mylące

Zam­knięta w sobie
kap­ryśny­mi słowa­mi kreślę obrazy
obec­nej chwi­li.
Sa­molub­nie, by nikt nie usłyszał,
upycham szep­ty w czte­rech ścianach,
bielo­nego po­koju.

Zbyt krótkie dni, by wyjść im nap­rze­ciw.

Tak ba­nal­nie, między oddechami

Niczym anioł że załama­nym skrzydłem 

wiersz • dzisiaj, 16:58

* * *

mogłabym
usiąść i płakać

ale chy­ba wolę
pop­ro­sić czas

o wybaczenie

że mi go ty­le prze­ciekło
między palcami 

wiersz • dzisiaj, 09:32

na­wet drze­wa za­pachem przy­pomi­nają Ciebie, przy­tulam je jak dob­re wspomnienia 

myśl • wczoraj, 20:21

co każe kwiatom przyw­dziewać ar­cydzieła malowane?
co mo­tylom układać na skrzydłach cu­dow­ne mozaiki?
co słowi­kom z nut rzeźbić mis­terne koronki?
miłość?
nie
raczej za nią tęsknota
może ona też jest potrzebna
by świat był choć trochę mil­szy dla oka
 

myśl • przedwczoraj, 19:08

* * *

bo­sy tu­pot o świcie
pies zja­da płat­ki z podłogi
ka­pie mle­ko ze stołu

zno­wu kłótnia
ktoś szu­ka
ktoś go­ni

zmiana za­sad gry w wojnę

obiad jak zwyk­le za zielony
i ta­lerz w dziewięciu
kawałkach

kałuża morzem wyobraźni

wie­czo­rem
łóżka za zimne
potworne
więc osiem stóp wys­ta­je spod kołdry

do świtu


o świ­cie

bo­sy tupot
i pies
i kłótnie... 

wiersz • przedwczoraj, 08:15

* * *

nie od­da­laj się
choćby na szept
na oddech

ob­naż mnie
z mil­cze­nia

zbyt duża przestrzeń
między
słowami
roz­le­wa kawę

na dźwięk
niedopowiedzenia 

wiersz • 14 grudnia 2018, 20:51

Większość ludzi to mu­zykan­ci, upar­cie grają i mają pre­ten­sje, że in­ni już nie tańczą. 

aforyzm • 14 grudnia 2018, 09:15

* * *

modlę się
o wiatr

gdy w Twoich ramionach
jak w sidłach
pajęczych
jeszcze tli się
na wpół żywa
ser­cem na dłoni

rytmicznie
za­cis­kając
pięści 

wiersz • 13 grudnia 2018, 16:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Serva me