Malusia_035, ulubione teksty

26957 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Boję się następne­go po­ran­ka. Co jeśli jut­ro po­zos­ta­nie niez­mien­ne? Boję się nad­chodzącej kon­fron­tacji. Co jeśli stanę nap­rze­ciw To­bie i kom­plet­nie nic się nie odmieni?
Boję się zo­baczyć, że wszystko...
...będzie ta­kie jak wczoraj.

Z̶a̶­̶k̶o̶c̶h̶a̶­̶n̶a̶ ̶P̶i̶e̶r̶­̶w̶s̶z̶y̶ ̶R̶a̶z̶ 

myśl • wczoraj, 22:32

Rodziców spokój za dnia da­je spo­koj­ne sny dziec­ku, spo­koj­ne sny dziec­ka za­pew­niają rodzi­com spo­koj­ne dni.

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 14:38

Dbaj­my o swo­je ry­tuały, pry­wat­ne mik­ro tra­dyc­je.

Odtwórz  

myśl • wczoraj, 12:16

Ulot­na jak sen
wa­bi lekką suk­nią mgieł
noc - za życia śmierć 

haiku • przedwczoraj, 20:15

Dla taty

Nie po­wiem Ci już tych słów ,ale myślę że zaw­sze to wie­działeś.Nau­czyłeś mnie jak mam pos­trze­gać świat,jak pat­rzeć na niego mając przy tym swo­je" ja "w za­nad­rzu.Jak nie ustępo­wać in­nym,jak wal­czyć o [...] — czytaj całość

list • przedwczoraj, 17:23

* * *

gdy ktoś chce tak po pros­tu być
trwać z po­moc­na dłonią 
i słuchać 
i po­dać cza­sem chusteczkę 
zaklętą w słowo

to tak po prostu...
jest... 
po­mimo i wbrew

nie poz­wo­li zabłądzić 
ni upaść naz­byt boleśnie
i choćby niebo 
naj­ciem­niej­szą chmurą się stało
to ta [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:53

południe

mi­liar­dy płonących zapałek
od­dechów wal­czącej i uzu­pełniającej się jedności
żyć to fa­lować w sieci skra­dające­go się przeznaczenia

na po­wie­rzchni roz­kwi­tają zroszo­ne lustra
strzępy kołyski
echa na­bierają do ust wody
wy­pełnionej tajemnicą
ciszy po­między błys­kiem a początkiem

czy idę szyb­ciej czy [...] — czytaj całość

wiersz • przedwczoraj, 14:00

Świet­nie uda­wała wy­racho­waną zołzę
bez skru­pułów niszczyła wszys­tko wokół
nie umiała kochać ser­ce pok­rył lód

nie ot­wierała już drzwi
za który­mi cze­kała miłość 

myśl • przedwczoraj, 13:45

Od­dasz ser­ce za blis­kość i jej kon­sekwen­cje.
W czułości moc...

in­spi­rowa­na : ) 

myśl • przedwczoraj, 12:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AMA