Malusia_035, ulubione teksty

27092 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

***

dzielisz mnie na czworo
jak włos z głowy
co spada

niezauważenie 

wiersz • wczoraj, 19:56

Sztyw­nym, dob­rze być,
po śmierci. 

myśl • wczoraj, 11:14

konwalia

mo­wili mi że ta­kie łzy
to tyl­ko ze szczęścia
nie chciałam więc py­tać
jak wygląda smutek

czys­te jak płótno
a jed­nak brudną pa­mięcią nie sięgam
od kiedy miłość umiera ostatnia
nig­dy nie byłam pierwsza

kon­wa­lie przekwitły
te­raz już nic na ser­ce nie działa
za­pach pew­nych osób
w oczy szczy­pie rosą

i znów wśród ludzi idę
całkiem sama 

wiersz • przedwczoraj, 18:52

W jas­ności ducha brak ciem­nych kątów na sza­re ta­jem­ni­ce umysłu.

Odtwórz  

myśl • przedwczoraj, 10:56

Tytuł się zawiesił w sieci

w chaosie słów mi­gamy życie
po­między jed­nym a dru­gim syg­nałem ekranu
czas się za­korze­nił i wrósł w obcowanie
w po­ciągu, tram­wa­ju, przy stole
gdziekol­wiek jestem

a wśród pochy­lonych głów nad ekranem
cisza

- przep­raszam, która godzina? 
py­tanie z pop­rzed­niej epoki
wpółprzy­tom­ne oczy [...] — czytaj całość

wiersz • 22 września 2018, 14:13

W ciem­ności umysłu skry­wany mrok ta­jem­ni­cy ducha.

Odtwórz  

myśl • 21 września 2018, 16:51

By­wa że człowiek uśmie­chem tworzy tęczę dla innych
a sam mok­nie pod pa­raso­lem włas­nych łez 

aforyzm • 21 września 2018, 08:53

IKAR

Są we mnie ta­kie potoki,
rwące brze­gami ust.
Gdy drążą upar­cie ciszę ,
wa­gi na­biera upływ chwil.

Im bar­dziej przy­mie­rzają głos,
tym więcej chcą unikać.

A obok - spa­da ptak,
mierząc lot włas­nym cieniem
z wy­siłku niepo­rad­nych p i ó r,
- ginie.

I tyl­ko ry­sy pozostają,
mnożą się i parzą w kątach
aż do granic 
możności - niemożności
wytrzymania

są we mnie ta­kie potoki
słów, które nie padły 

wiersz • 20 września 2018, 21:16

gdy­by nie internet
niektórzy nie mog­li­by udawać
że żyją
 

myśl • 19 września 2018, 18:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem