Malusia_035, ulubione teksty

26775 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Gardenia

Mówisz,
Weź się w garść
Tak by w za­ciśniętej dłoni
Zmieścić cały świat

Smu­tek, stres, łzy
Wszys­tko co nie w czas

Mówisz,
Poszu­kaj sen­su i celu
Na­wet tam gdzie go brak

Po­każ światu,
Że jeszcze coś jesteś [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 09:13

Nie pot­rze­buje zachęty ten, który prag­nie mówić... 

myśl • przedwczoraj, 10:31

Na każdą miłość trze­ba so­bie zap­ra­cować swoim postępowaniem
od ciebie za­leży czy zos­ta­nie z tobą na zawsze 

myśl • 16 marca 2018, 11:46

***

Jes­tem na wy­ciągnięcie
twoich rąk
na od­ległość ust
dźwiękiem szeptu
na gra­nicy naszych serc
jed­nym rytmem
tęsknotą wołam cię
za­bierz mnie tam
gdzie two­je bi­cie serca
i drżenie twoich rąk
ukołysze mo­je serce
snem wie­cznej miłości

Odtwórz  

wiersz • 16 marca 2018, 11:33

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz • 16 marca 2018, 09:17

Podążaj za tem­pem ser­ca
am­pli­tudą uczuć
zdo­bywaj szczy­ty pragnień 

aforyzm • 14 marca 2018, 11:44

Taki tam pogrzeb

Niczym rzeźnik
Ta­sakiem czasu
Ćwiar­tu­jesz na kawałki
Mo­je sny

Zakładasz na szyję
Stryczek
Dusząc czule
Resztki nadziei

Pod Szlaf­ro­kiem
Namiętnie
Poisz trucizną
Złudzeń

Oddychasz
Po czym de­likat­nie
Składasz mo­je serce
Do trum­ny życia 

wiersz • 14 marca 2018, 10:07

Uniwersum

Lek­kość ciszy
gra na stru­nach wszechświata
zam­knięta
w czar­nej dziu­rze
nies­kończo­ności świata
oraz pięknym umyśle

( z de­dykacją dla Stephe­na Hawkinga) 

wiersz • 14 marca 2018, 09:34

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały
 

myśl • 14 marca 2018, 00:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem