Malusia_035, strona 5

445 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***I believe ... in you .

roz­legła się cisza
na­wet wiatr za­milkł
cier­pli­wie czekam
bo wiem ,że przybędziesz
skry­jesz w Aniel­skim puchu

mil­czę
wchłaniam two­je ciepło
za­mykam powieki
wierzę ...

Jes­teś. ღ

Kocha­nemu ... N .ღ

9.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 11:30

***

Bla­dy księżyc zagląda zalotnie
przez opuszczo­ne rolety
oświet­lając półblaskiem
dwa na­gie ciała
w war­kocz splecione
fa­lujące na pościeli
wycze­kujące spełnienia
drgające powietrze
prze­syco­ne namiętnością

ob­la­ny rumieńcem
za­pala gwiaz­dy na Niebie
jak fajerwerki
opa­dają dro­bin­ka­mi na roz­grza­ne ciała
co­raz bar­dziej zwar­te w tańcu
u bram ra­ju wi­tają

dziś zaz­dros­ny pójdzie spać
jut­ro zno­wu będzie zaglądał
zza gwiazd

Kocha­nemu ... N ღ

7.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2017, 11:56

***

Chcę koszto­wać Twoich ust
za­tapiać się w sze­roko
ot­wartych ramionach

żar do ciebie
roz­pa­la mnie od środka
słyszę bi­cie two­jego serca
nikt mnie tak nie porusza

mo­ja nieprzytomność
sca­la się z twoją
zam­knij oczy
i pozwól mi cię całować

Kochaj mnie
i nig­dy nie przestawaj

Dla Ciebie ... N ღ

11.06.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 czerwca 2017, 09:35

*** Obudziłeś mnie jednym dotykiem

Burza wewnątrz mnie
nig­dy nie cichnie
two­je is­tnienie we mnie
roz­pa­la iskrę

marze­nie sta­je się rzeczywistością
rzu­cam na wiatr swoją niepewność

z ręką na ser­cu składam obietnice
wy­pełni się nasze przez­nacze­nie

Obudziłeś mnie jed­nym dotykiem...

Dla Ciebie ...N ღ

11.06.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 czerwca 2017, 09:03

***

w szcze­linach ser­ca
osiadłeś jak drobne
is­kier­ki szczęścia

bądź mi
dniem i nocą
deszczem i słońcem

bądź mym Życia od­dechem

De­dyko­wany N ღ

30.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 czerwca 2017, 09:04

***

Jak Ćmy lgniemy do ciepłych słów
oder­wa­ni od chod­ni­ka
spogląda­my bez znacze­nia w dół
noc­ne nieba
pełne kłamstw

12.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2017, 10:42

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2017, 11:51

*** przedświcie

pożąda­nia chwila
od­dech na­miętności
roz­le­wa się po obojczykach
ro­sa zwilża usta
spływając po szyi
ciało pachnie spełnieniem
otu­lone w przedświcie

Kocha­nemu N 

22.05.2017
Ma­lusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2017, 09:22

***

w ciszy wi­rują słowa
niczym płat­ki róż
tańczą po ustach
zwilżając policzki

twój od­dech tak ciepły
niczym kaszmi­rowy sweter
op­la­ta ramiona

dłonie wędrują
ciało poznają
roz­koszą drżą

do­tykiem do mnie mów

De­dyko­wane ... N ღ

17.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 maja 2017, 09:53

***

Znajdź mnie tam
gdzie mnie nig­dy nie było

mów do mnie tak
jak zaw­sze pragnąłeś
niepew­ność zos­taw za drzwiami

obej­mij tak jakbyś
już nig­dy nie chciał
wypuścić

po pros­tu
Kochaj mnie tak
jak Nig­dy dotąd .

De­dyko­wany ... N ღ

15.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 maja 2017, 10:45

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   20 czerwca 2018, 19:07yestem sko­men­to­wał tek­st ***You`re The One I [...]

   20 czerwca 2018, 09:14kati75 sko­men­to­wał tek­st ***You`re The One I [...]

   20 czerwca 2018, 07:11Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

   20 czerwca 2018, 07:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st * le­vel de­sig­ner

   20 czerwca 2018, 07:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

   18 czerwca 2018, 22:52Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***zanosi się na deszcz [...]

   8 czerwca 2018, 21:30yestem sko­men­to­wał tek­st ***zanosi się na deszcz [...]

   8 czerwca 2018, 07:24Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***You`re The One I [...]

   8 czerwca 2018, 07:15RozaR sko­men­to­wał tek­st *** You and Me [...]