Malusia_035, strona 5

433 teksty – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

ktoś kiedyś wyr­wał mi skrzydła
ka­zał stąpać bo­symi stopami
po szkle
skraw­ka­mi marzeń
obiecy­wał raj

byłam go­towa do drogi
przez cier­nie i wys­chnięte pustynie
pełna nadziei na pro­myk wschodzące­go słońca

u kre­su sił uka­zał się On
śnieżno­biały puch
otu­la zbo­lałe ciało

nie czu­je już strachu
uko­jenia miód
spływa po Sercu

od­na­lazłam raj
w Twoich ra­mionach N ...ღ
Dziękuję

De­dyko­wane ...N ღ

12.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 maja 2017, 11:14

*** wyszeptane

wsłucha­na w me­lodie słów
niczym wiatr z chmurą tańczące
plączę tęczę nies­fornych marzeń

po­wiew ul­gi za­piera dech
czułych słów
wzbiera się ocean wzruszeń

my w nieboskłonie
wszep­ta­ni w Siebie

Kocha­nemu N ღ

11.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 maja 2017, 10:43

***

Gdy do­tykasz me­go serca
od­dycham twoją pier­sią .

Kocha­nemu N ღ

8.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:26

***powietrze drży

Two­je słowa jak pochodnia
roz­pa­lają mo­je ciało
do­tyk jak ogień
zaz­nacza śla­dy namiętności
wil­gotne us­ta
wędrują po szyi
od­dechy co­raz głębsze
roz­kosz zniewala
jak roz­grza­ne
ziaren­ka piasku
na pustyni
prze­lewa­my się
przez siebie

usy­pani w całość

Kocha­nemu N ღ

7.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:20

***Rozmyci

Po­jawiam się
w każdym śnie Twym
choć bar­dzo te­go nie chcesz
codzien­nie od no­wa
roz­bierasz mnie z uczuć
bym była tyl­ko Twoja
ciągniemy się na dno
spa­lamy w odmętach piekła
by nad ra­nem
znów uda­wać
obojętność

5.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 kwietnia 2017, 10:39

***

Po pros­tu od­szedłeś ,jes­teś te­raz ka­wałkiem Nieba...

Św.Pa­mięci Ta­cie [*]

12.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2017, 10:37

***

Jes­tem dziś twoją ciszą
smut­kiem przemijania
po­jawiam się
nag­le jak deszcz
bezdźwięcznie
ser­ce zas­ty­ga
w wy­palo­nej magii
niemym krzykiem
pro­sisz mych słów
by powrócić do 
tam­tych dróg
gdzie ciepły dotyk
otu­li znów
a nie wiatr
co mro­zi jak lód

21.03.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 marca 2017, 10:35

***otulona mgłą ...

Tam­te­go dnia
świat na głowie stał
os­tatni raz
od­dech twój
pogłas­kał mnie
czas zat­rzy­mał się
ze­gar me­lodie gra
cicho płynie łza

wszys­tko we mnie płonie ;(

Św.Pa­mięci przy­jacielo­wi Da­nielo­wi [*]

29.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 marca 2017, 10:34

***

Skrzy się w oczach namiętność
kiedy łap­czy­wie całujesz
me oboj­czy­ki
obej­mując co­raz mocniej
wtu­lając w swo­je Ser­ce

Kocha­nemu ... N ღ

28.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2017, 10:26

***

Roz­bierasz mnie z myśli
odsłaniasz na­gość zmysłów
zdo­bywasz każdej Nocy
od no­wa
czuję dreszcze
za każdym ra­zem
jak za pier­wszym ra­zem

Kocha­nemu ... N ღ

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2017, 10:03

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  14 marca 2018, 00:38Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

  13 marca 2018, 21:09yestem sko­men­to­wał tek­st ***

  13 marca 2018, 13:20Smurf007 sko­men­to­wał tek­st ***

  13 marca 2018, 09:52carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

  13 marca 2018, 09:35kati75 sko­men­to­wał tek­st ***