Malusia_035, strona 5

447 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Nie ma w To­bie miejsc
których bym
nie kochała
tak sa­mo nie ma 
we mnie miejsc
niewy­pełnionych Tobą

Kocha­nemu ...N ..ღ

14.05.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 lipca 2017, 11:16

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 11:42

***I believe ... in you .

roz­legła się cisza
na­wet wiatr za­milkł
cier­pli­wie czekam
bo wiem ,że przybędziesz
skry­jesz w Aniel­skim puchu

mil­czę
wchłaniam two­je ciepło
za­mykam powieki
wierzę ...

Jes­teś. ღ

Kocha­nemu ... N .ღ

9.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 11:30

***

Bla­dy księżyc zagląda zalotnie
przez opuszczo­ne rolety
oświet­lając półblaskiem
dwa na­gie ciała
w war­kocz splecione
fa­lujące na pościeli
wycze­kujące spełnienia
drgające powietrze
prze­syco­ne namiętnością

ob­la­ny rumieńcem
za­pala gwiaz­dy na Niebie
jak fajerwerki
opa­dają dro­bin­ka­mi na roz­grza­ne ciała
co­raz bar­dziej zwar­te w tańcu
u bram ra­ju wi­tają

dziś zaz­dros­ny pójdzie spać
jut­ro zno­wu będzie zaglądał
zza gwiazd

Kocha­nemu ... N ღ

7.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2017, 11:56

***

Chcę koszto­wać Twoich ust
za­tapiać się w sze­roko
ot­wartych ramionach

żar do ciebie
roz­pa­la mnie od środka
słyszę bi­cie two­jego serca
nikt mnie tak nie porusza

mo­ja nieprzytomność
sca­la się z twoją
zam­knij oczy
i pozwól mi cię całować

Kochaj mnie
i nig­dy nie przestawaj

Dla Ciebie ... N ღ

11.06.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 czerwca 2017, 09:35

*** Obudziłeś mnie jednym dotykiem

Burza wewnątrz mnie
nig­dy nie cichnie
two­je is­tnienie we mnie
roz­pa­la iskrę

marze­nie sta­je się rzeczywistością
rzu­cam na wiatr swoją niepewność

z ręką na ser­cu składam obietnice
wy­pełni się nasze przez­nacze­nie

Obudziłeś mnie jed­nym dotykiem...

Dla Ciebie ...N ღ

11.06.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 czerwca 2017, 09:03

***

w szcze­linach ser­ca
osiadłeś jak drobne
is­kier­ki szczęścia

bądź mi
dniem i nocą
deszczem i słońcem

bądź mym Życia od­dechem

De­dyko­wany N ღ

30.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 czerwca 2017, 09:04

***

Jak Ćmy lgniemy do ciepłych słów
oder­wa­ni od chod­ni­ka
spogląda­my bez znacze­nia w dół
noc­ne nieba
pełne kłamstw

12.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2017, 10:42

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2017, 11:51

*** przedświcie

pożąda­nia chwila
od­dech na­miętności
roz­le­wa się po obojczykach
ro­sa zwilża usta
spływając po szyi
ciało pachnie spełnieniem
otu­lone w przedświcie

Kocha­nemu N 

22.05.2017
Ma­lusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2017, 09:22

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***