Malusia_035, strona 5

420 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

W Twoich dłoniach
jak gli­na mięknę
na­dajesz mi zmysłowe kształty
pod­sy­casz żarem
by na koniec
zas­tygnąć w łuku
spełnienia

Kocha­ne­mu ...Nღ

20.12.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 13 marca 2017, 10:50

*** Falujemy ...

właśnie tak
prag­nij mnie co dnia
wy­rywaj z moich ust
nek­tar lep­ki jak miód

roz­darta namiętność
czułych słów drżenie
od­czy­tuj z mych bioder
wskazówki rozkoszy
wsłuchaj się w mój oddech
płonący

gorące biod­ra
fa­lują w takt
na­ras­tający dreszcz
roz­le­wa się żar
w bez­tros­kim uniesieniu
do­pełnia się akt

Kocha­nemu ...N ღ

25.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2017, 10:49

***

odpływam
w morzu
twych
słod­kich słów
na­bieraj
mnie w dłonie
jak niezas­po­kojo­ne
pragnienia
do dna

upo­jeni sobą

Mo­jemu Kocha­nemu mężczyźnie ... N ღ

10.03.2017
Malusia_035


Odtwórz

Ps. Pa­nowie Wszys­tkiego Naj­lep­sze­go z Okaz­ji Dnia Mężczyz­ny :) 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 marca 2017, 11:32

*** Nasz mały ,wielki świat

Gdy nas­tał mrok
pod­much zmro­ził serce
mgła przysłoniła oczy
tyś za­pali
na no­wo
każdą gwiazdę
nad mą głową
ser­ce wypełniając
nies­ka­zitel­nym ciepłem
te­raz kroczy­my
w jed­nym bu­cie
do pary

Nasz mały
wiel­ki świat

De­dyko­wany ... N ღ

8.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 marca 2017, 10:55

***

kosztuję cie powoli
dokład­nie
na­sycam zmysły

nieziem­ski smak
twoich soczys­tych ust
zniewa­la mnie
dop­ro­wadza do grzechu
mo­je myśli

uzależniona
zniewolona
pod­da­je się
Twoim ustom

Kocha­nemu ... N ღ

7.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2017, 09:24

***

Nig­dy nie chciałam
być Motylem
zaw­sze pociągała
mnie Noc
dzięki te­mu
niczym ćma
od­na­lazłam drogę
do la­tar­ni
Twe­go Serca

Kocha­nemu ... N ღ

5.03.2017
Malusia_035



Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 marca 2017, 09:49

***

Cza­sem zat­rzy­mujesz się w pół dro­gi
ob­ra­casz za siebie
kręcisz się jak na ka­ruze­li myśli

za­mykasz oczy
szu­kasz w pa­mięci śladów
które już za­tarł czas

zmęczo­ne dłonie wy­ciągasz przed siebie
wiatr przeszłości w ple­cy powiewa
mały uśmiech na Twarzy wywołuje
ciepłe wspom­nienie w ser­cu wiruje

od­dać wszys­tko za tą jedną chwilę
aby jeszcze choć raz stać tam
gdzie Gwiaz­dy na niebie
Były tyl­ko dla nas

26.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2017, 09:24

***

Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki .

3.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lutego 2017, 10:51

***

roz­mieniasz marzenia
na drobne
łudzisz się
że tym razem
uda się
lecz to tylko
złudze­nie żebraka
z dziurawą sa­kiewką
swo­jego istnienia

22.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2017, 10:50

***kopiuj-wklej...

co chwi­le próbując
no­wych serc
nie wskrze­sisz
stra­conych prag­nień
palące us­ta
natłok słów

ale miłości
nie ma już

28.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2017, 12:14

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

  12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

  11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

  10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

  10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

  10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

  10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

  10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce

  10 października 2017, 09:50Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Pełno Ciebie w mo­jej [...]