Malusia_035, strona 44

454 teksty – auto­rem jest Ma­lusia_035.

I Tyl­ko Mo­ja tęskno­ta obi­ja się od zim­nych ścian....

Przyjdź i roz­grzej Me lo­dowa­te Ser­ce ...ღ

13.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 maja 2014, 13:05

Chciałabym się móc scho­wać w ra­mionach, które Kochają Tyl­ko Mnie ..ღ

12.05.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 maja 2014, 09:13

Są Praw­dy o, których chcesz wie­dzieć ,
a nieko­nie­cznie zo­baczyć ...ღ

10.05.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 maja 2014, 10:46

*** Cierń...

Kłam­stwo Jest jak cierń wbi­jany w Ciało.
Im dłużej go wbi­jasz tym bar­dziej przyz­wycza­jasz się do niego ,
do bólu,
do kłamstwa.


W końcu wie­rzysz,że tak ma być ,
kłam­stwo sta­je się prawda,
cierń wras­ta w Ciebie.

Wyr­wałam Cierń..

Dziw­nie tak nie czuć Serca..

Nie czuć bólu...


9.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 9 maja 2014, 12:54

- Słyszysz...?
- Ale co mam usłyszeć ...?
- Ciii słuchaj...

Właśnie roz­ma­wiają Nasze Ser­ca ..ღ

Kocha­nemu ... Nღ

8.05.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 maja 2014, 11:45

Op­leć mnie sobą jak ko­konem szczęścia i już nig­dy nie puszczaj..
Wta­piam się w Ciebie, sta­jemy się jednością..ღ

Kocha­nemu ... Nღ

7.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 maja 2014, 12:14

W ciszy słyszę tyl­ko Bi­cie Two­jego gorące­go Serca...ღ

Kocha­nemu ...N ღ

6.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 6 maja 2014, 12:45

Od­dycham po­woli... de­lek­tu­je się twoim sma­kiem na moich sprag­nionych us­tach ...ღ

Kocha­nemu ...N ღ

5.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 maja 2014, 13:25

W tej Chwi­li do Szczęścia pot­rze­buje Tyl­ko Ciebie ,
Nic więcej nie zas­po­koi Mo­jego głodu Miłości..ღ

Kocha­ne­mu N ღ

4.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2014, 13:09

Mówią ..zos­taw swo­je prob­le­my za sobą i idź dalej..
Ale one krocza za mną i palą od środ­ka żywym ogniem.

Ja jes­tem prze­cież ta­ka łatwopalna..ღ

3.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2014, 11:43

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]