Malusia_035, strona 42

447 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Cza­sami do szczęścia nie trze­ba zbyt wiele,
wys­tar­czy mały uśmiech od tak.. od serca...ღ

26.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 maja 2014, 09:17

Roz­sy­pały się marze­nia jak sznur Pe­reł na wietrze...ღ

25.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 10:46

Choć na­malu­jemy Tęcze ,nałożymy na us­ta i będziemy
spi­jać Tęczo­we Po­całun­ki ..

Niech za­wiru­je Nasz Świat Ko­lora­mi Miłości ..ღ

24.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2014, 15:13

*** Tęsknota...ღ

Jak Można tak bar­dzo tęsknić za Kimś kogo
się na­wet dob­rze nie zna

..led­wo otarłeś się o mnie
a Mo­je Ser­ce zaczęło
Bić Jak sza­lone

..na­pełniłeś je sobą..

Co noc Na­wie­dzasz mnie
w Moich snach

A Ja tak Bar­dzo bym Chciała
Cie choć na chwi­le schować

W swych ramionach
i poczuć,że Jesteś..ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

23.05.2014
Malusia_035
Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 maja 2014, 15:00

ღ ღ ღ

Op­la­tasz Mnie Jak Ciepłe
Pro­myczki słońca

Na­dajesz rumieńca
każdym Swym Szeptem

Przy­tulasz do Serca
Każdym Swym Dotykiem

De­lek­tu­je się Tobą
jak os­tatnim łykiem
Po­ran­nej Kawy...


To­niemy w Blas­ku zachodzące­go słońca..ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

22.05.2014
Malusia_035

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 maja 2014, 12:19

***

Cza­sem lu­bię tak pobyć
sa­ma ze sobą
i swoimi Myślami.


Oder­wać się od ziemi
i po­latać w chmurach

za­pom­nieć się , 
dać znużonej głowie
i ciału odpocząć.

Założyć czapkę niewidkę

i nie is­tnieć dla Świata...


Cza­sem zdarza Mi się to często ..ღ

21.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 maja 2014, 13:18

*****

A gdy­by tak przez chwi­le nie myśleć,
dać po­nieść się wiatru..

Chwy­cić go za warkocz
i płynąć..

Cieka­we gdzie by nas po­wiało.. :)))ღ

20.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 maja 2014, 08:58

ღღღ

Oder­wać się

pofrunąć
złapać chmury

uno­sić się nad ziemią
łapać szczęście w płuca

rozświet­lać uśmiechem
Tworzyć Swo­ja Tęcze ..ღ

19.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 maja 2014, 09:27

* * *

Pie­szczo­ta Ust Jesteś
Ma­larzem Mo­jej Duszy
Szep­tem Mo­jego Serca..

Roz­kwi­tam przy każdym
Twoim Dotyku

Jak Pączek róży roz­wi­jam się
I pragnę Co­raz Mocniej...

Jes­teś Moim wszystkim

Kocham Cie :*))

kocha­nemu N

18.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 maja 2014, 11:23

Zbyt Wiele bólu uk­ry­tego pod kur­tyną Uśmiechu...ღ

17.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 17 maja 2014, 09:59

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

  11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

  11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

  11 lipca 2018, 09:30Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Uwikłani w[sieci]

  11 lipca 2018, 09:28Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Zanikanie

  11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

  11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st w ciszy

  11 lipca 2018, 09:26Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st przykrótka his­to­ria miłości je­go oczy zniewa­lający [...]

  11 lipca 2018, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nawet noc nie zaw­sze [...]

  11 lipca 2018, 09:24Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia