Malusia_035, strona 42

426 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

W tej Chwi­li do Szczęścia pot­rze­buje Tyl­ko Ciebie ,
Nic więcej nie zas­po­koi Mo­jego głodu Miłości..ღ

Kocha­ne­mu N ღ

4.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2014, 13:09

Mówią ..zos­taw swo­je prob­le­my za sobą i idź dalej..
Ale one krocza za mną i palą od środ­ka żywym ogniem.

Ja jes­tem prze­cież ta­ka łatwopalna..ღ

3.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 maja 2014, 11:43

A gdy przyjdą Dni deszczo­we ,czy rozłożysz pa­rasol Swoich Ramion
nad Mo­ja głową i og­rze­jesz Mo­je prze­moczo­ne Serce?..ღ

Kocha­ne­mu N ღ

2.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 maja 2014, 12:14

*** Ćma ...

Jes­tem zwykłą w Swej Niez­wykłości Ćmą No­cy.
Kocham Noc, świat jest ta­ki in­ny
i choć pa­noszą się tu pot­wo­ry
Ja nie lękam się ich.
Bar­dziej bo­je się Ludzi
oni mnie dot­kli­wiej skrzyw­dzą
nie słusznie oce­nią
będą drwić
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 maja 2014, 11:28

Mam czarną duszę , Choć blask Mo­jego Ser­ca może Cię Ośle­pić ...ღ

29.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 kwietnia 2014, 14:08

Kocham gdy Jes­teś blis­ko tak na od­ległość oddechu,
łap­czy­wie chwy­tam Cie w us­ta i szep­cze Tobą Cała ღ 

Kocha­ne­mu N ღ

28.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 kwietnia 2014, 09:12

Słowa od­bi­jają się od ścian , uderzając ze zdwo­joną siłą w Mo­je podziura­wione Ser­ce ...

24.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 kwietnia 2014, 14:20

Słowa nieu­cze­sane ,
Myśli wiat­rem rozwiane..

O Tak, to Cała roz­trze­pana Ja ;DD ღ

26.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 kwietnia 2014, 12:37

Ludzie nie są z Kar­to­nu, nie mają pa­piero­wych Serc..
Nie dziw się więc ,ze jak ich przy­palasz to się kruszą.. ღ

25.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 12:02

Jak to możli­we ,że czy­tasz z Mo­jego Ser­ca Jak z Ot­wartej Księgi..
Ni­komu na to nie poz­wa­lam,a Ty to ro­bisz z Taką łatwością..

Dziw­ne ale pragnę więcej.ღ

Kocha­ne­mu N ღ

24.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2014, 11:53

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  10 grudnia 2017, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ***

  9 grudnia 2017, 21:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 09:04kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Bliskość*

  8 grudnia 2017, 08:31Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st człowiek swych łez się [...]

  8 grudnia 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st ***