Malusia_035, strona 2

447 tekstów – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

siedzę na pa­rape­cie nadziei
zap­la­tam warkocze
i haf­tu­je szlak
pod­nieb­nych marzeń
cichą myślą
prze­nikam kosmos
od­kry­wam pragnienia
uk­ry­te między chmurami
będę je chwy­tać garściami

dla Nas

Kocha­nemu N...ღ

18.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 19 kwietnia 2018, 09:23

*** oderwanie ...

światła przygasają
diamen­to­we prześwity
krys­ta­lizują się na ustach

fa­luję po­między brzegami
kas­ka­dy spa­dających gwiazd
a
mag­ne­tyczną zorzą
ty­siąca barw

5.04.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 kwietnia 2018, 10:38

***Jesteś mi ...

skraw­kiem błękit­ne­go Nieba
kiedy płat­ki róż
roz­sy­pujesz pod stopami
bym w zachwycie
mogła dotykać
za­kamarków gwiazd
do­tykiem tak lekkim
niczym puch anioła skrzydeł
wrących się do lotu

wta­piamy się
w gra­nat chłod­ne­go
Nieba

Kocha­nemu N ...ღ

18.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 marca 2018, 10:47

*** Przedwiośnie

na­dej­dzie ten czas
gdy pękną lody
ciepła poświata
roz­pro­mieni oczy
stęsknione me usta
za­topią się w kąci­ki
twych słów

sple­cione warkocze
dłoni rozgrzanych
roz­to­pią ostatnią
kos­tkę lodu

Kocha­nemu N...ღ

18.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 marca 2018, 08:54

***

z do­tyku warg czer­pię słodycz
de­lek­tu­je się soczystością
by zas­po­koić głód

ob­darza błogim dreszczem
w ocze­kiwa­niu spełnienia
wkra­da się we mnie
huragan

kojącą mu­zyką ciał dwóch
za­sypiamy na poduszkach
ut­ka­nych ze snów

Kocha­nemu N..ღ

11.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2018, 09:23

***

ciało jeszcze snem owiane
noc­ne spa­cery
twe pamięta
w ciszy wirują
naj­czul­sze słowa
spływające do ser­ca

zmysły buchają
soczystą purpurą

co noc się zak­ra­daj
de­likatną strużką
li­nii papilarnych
spacerować
og­ro­dami
mej ko­biecości

Kocha­nemu ... N.ღ

10.1.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 marca 2018, 09:21

*** niedosyt ...

de­lek­tu­je się
krop­la­mi twych ust
niczym płat­ki śniegu
rozpływają się
na głod­nym
pod­niebieniu

mus­kam sub­telnie
zmysłowość
twoich warg
spi­jając wszystką
roz­kosz języka

od­dycham
Twoim sercem
ma­gią pragnień
wzruszona
łaknąc
Cię tylko
moc­niej

Kocha­nemu ...N.ღ

13.02.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 lutego 2018, 08:55

***

nim nas­ta­nie mrok
a gwiaz­dy rozbłysną na niebie
ob­syp złotym pyłem powieki
naz­nacz me us­ta
płomieniem rozkoszy
im­pulsem krew w żyłach
wzburzając
rzęs pieszczotą
muskając
krótkie spięcie
serc styknięcie
dwa Ciała
wil­go­cią muśnięte

Kocha­nemu ....N .ღ

5.11.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 stycznia 2018, 09:34

***

Pod war­stwą pięknych słów kry­je się zep­su­ta pes­tka .

8.1.2018
Malusia_035Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 stycznia 2018, 09:23

***

Ta je­go ta­jem­niczość
przy­ciągała mnie do niego
niedo­tykal­ność spra­wiała
że pragnęłam go tyl­ko mocniej
wzbudzał dziką namiętność

pod­niece­nie i fas­cy­nac­ja
w ra­mionach buchała żarem
codzien­ność nie wy­miarem
się stała
i czas poukładany
rozbłysną tęczą dnia

Kocha­nemu ...N .ღ

26.12.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 stycznia 2018, 09:13

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***