Malusia_035, poezja

330 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

znał
każdą cząstkę jej ciała
bezwstydnie
kradł grzeszne
słowa z jej ust
top­niała
blis­kości od­dechu
gdy opuszka­mi palców
wędro­wał troskliwie
po jej kształtach

jej ser­ce zno­wu zadrżało
gdy uśmiechem
rozświet­lił tęczówki

...❤

10.07.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 lipca 2018, 09:22

***On

każde­go dnia
do­pełnieniem jej był
uśmie­chem myśli malował
słod­kim pos­ma­kiem
na pod­niebieniu mieszkał
sza­rości bar­wy rozpędzał
uka­zując la­zur Nieba

gdy by­li razem
wie­rzyła , że 
są ab­so­lut­nie niepowtarzalni...

...❤

26.06.2018
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 czerwca 2018, 09:37

***You`re The One I Need ...❤

twe oczy łagodne
ma­lowa­ne bar­wa­mi Nieba
uwięziona w ich blasku
za­tapiam się
w twą bez­kresną duszę

twe słowa muskają
brze­gi myśli
ob­my­wając
nie­chciane wspomnienia

do­tykać cię chcę
delikatnie
niczym mgła
otu­lająca horyzont

dla Ciebie
zja­wie się jak błysk
złotych warkoczy
wi­tający świt
tam gdzie okiem sięgniesz
będę
obiecuję ...

Kocha­nemu N...❤

8.06.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 czerwca 2018, 07:14

***zanosi się na deszcz ❤

za­wiro­wał wiatr
drze­wa zaszeleściły
w po­wiet­rzu przy­jem­na bryza
krop­le delikatnie
zraszają skórę
tan­go na mokrym
ciele zaczynając
w drżeniu warg
gorąca na­miętność płynie
zmysły za­tonęły
w ek­sta­zy pachnidle

w kryształowych krop­lach lśnię
cze­kając na Ciebie

Kocha­nemu N...❤


6.06.2018
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 czerwca 2018, 07:32

*** You and Me ...ღ

przy­mykam oczy
czuję two­je dłonie na moich
krys­ta­liczne poświaty
ulot­nej, roz­kosznej chwili
kreślą śla­dy żaru
na mym ciele

ryt­miczne uderze­nia serc
przys­pie­szo­ny oddech
w niez­wykłość chwili
mie­sza się z twoim zapachem

wtu­lona w two­je ciało
słodką falą tonę
na krawędziach bioder
drżę spełniona

Kocha­nemu N...❤

23.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 czerwca 2018, 07:15

***smak słów...

czuję każde twe słowo
wędrujące po mym ciele
muśnięte delikatnością
na­syco­ne pożąda­niem

mów soczystą pieszczotą
karm zgłod­niałą skórę
roz­mową przez noc całą

Kocha­nemu N...ღ

17.05.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 maja 2018, 09:14

***Magia Nocy

Gwiaz­dy niczym
złote lampiony
rozświet­liły Niebo

dwie ćmy
pobudzone
ich blaskiem
ruszyły w tan

magnetyzm
od­bi­jał się
od ich delikatnych
skrzydeł

fa­lujące powietrze
otu­lało małe ciałka

roz­koszując się chwilą
ocierały się o siebie
sma­kując nek­ta­ru
uniesienia
przyćmiewając
księżyc

Kocha­nemu ...N .ღ

3.03.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 maja 2018, 09:28

***cała drżę

fan­tazją zmysłów
de­koru­jesz me ciało
czu­je na skórze
każdą krop­le pożądania

za­pachem miłości
znaczysz me usta
od­da­je ci ciało
na­poi się nim
wy­pełnij
rozkoszą

drżeniem sta­je się
każdą chwilą
uniesienia
każdą cząstką
nasze­go spełnienia

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2018, 09:34

***

Zet­knęły się Nasze dusze
de­likat­nym po­wiewem czułości
zam­knęły w uścisku
niczym płatki
zroszo­nej Magnolii

rozkwitając
i wy­dając owoc
naj­czys­tszej Miłości

jak niespłoszony
po­całunek Raju
obiecanego

Kocha­nemu N ...ღ

24.04.2018
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 kwietnia 2018, 09:29

***

echo przyb­liża mnie do Ciebie
ocieram się o krawędź
twych skrzydeł
noc już nie ta­ka chłod­na
układam się na wgłębieniach
twoich dłoni

Mo­jemu Aniołowi ...ღ

18.04.2018
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 kwietnia 2018, 09:27

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   28 lipca 2018, 09:53kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 21:44yestem sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 13:25carolyna sko­men­to­wał tek­st ***

   11 lipca 2018, 11:02fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***