Malusia_035, myśli

96 tekstów (myśli) – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Niczym Anioł trzy­mając moją dłoń,pro­wadzisz do Ra­ju .

Kocha­nemu N ...ღ

21.08.2017
Malusia_035


http://reduction-image.com/mpeg-creation2/temp/ed7af5b89d0730117e16a1e764a54982/indexweb.htm

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 września 2017, 10:08

***

Gdy do­tykasz me­go serca
od­dycham twoją pier­sią .

Kocha­nemu N ღ

8.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:26

***

Po pros­tu od­szedłeś ,jes­teś te­raz ka­wałkiem Nieba...

Św.Pa­mięci Ta­cie [*]

12.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2017, 10:37

***

Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki .

3.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lutego 2017, 10:51

Za­pach świeżej chru­piącej paj­dy chleba
zaw­sze przy­pomi­na mi spra­cowa­ne ale jakże opiekuńcze Two­je dłonie .

Św.Pa­mięci Kochającej Bab­ci ( sma­ki dzieciństwa )

15.11.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 listopada 2016, 13:13

You are my everything.

Dziękuję Ci Kocha­nie ,że tam­te­go dnia zwróciłeś uwagę na dziew­czynę ze smut­nym spoj­rze­niem wbi­tym w podłogę .Pot­ra­fiłeś ja­ko je­dyny do tej po­ry spoj­rzeć mi pros­to w oczy i dostrzec
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2016, 10:19

***

Rzu­cając w ko­goś ka­mieniem bu­dujesz mur.
Mu­ry mają to do siebie ,że z cza­sem upadają
zaz­wyczaj na bu­dow­nicze­go .

( z szuf­la­dy ) Grudzień 2015
Malusia_035
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 listopada 2016, 10:19

***

zas­tygłe emoc­je sprzed lat
płoną żywym og­niem w małym zniczu
Naszych serc

Św. Pa­mięci Ta­cie [*]

22.10.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2016, 09:00

***

po burzy zaw­sze przychodzi spokój
tak sa­mo jak po no­cy nas­ta­je dzień
złe emoc­je opa­dają
a wraz z ni­mi mas­ki ciem­ności ...

27.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 września 2016, 09:21

***

Życie kruche jak szkło
pęka w nieod­po­wied­nim mo­men­cie ...

- szka­tuła cza­su Św.Pa­mięci Da­nielo­wi ...[*]

25.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 września 2016, 11:49

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  10 grudnia 2017, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ***

  9 grudnia 2017, 21:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 09:04kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Bliskość*

  8 grudnia 2017, 08:31Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st człowiek swych łez się [...]

  8 grudnia 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st ***