Malusia_035, erotyki

20 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***Rozpuszczalna z pianką

on jak gejzer wrzący
ona słod­ka jak miód

kil­ka zawirowań
wy­pełni naczynie
po brzegi
nek­ta­rem rozkoszy

wy­mie­sza­ni
wstrząśnięci
roz­pie­szczal­ni w so­bie

Kocha­nemu ...N.ღ

17.09.2017
Malusia_035


http://reduction-image.com/mpeg-creation2/temp/5f40b581e9256695d23879a88a59a93e/indexweb.htm

Odtwórz

Odtwórz  

erotyk
zebrał 5 fiszek • 19 września 2017, 10:10

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 11:42

*** Falujemy ...

właśnie tak
prag­nij mnie co dnia
wy­rywaj z moich ust
nek­tar lep­ki jak miód

roz­darta namiętność
czułych słów drżenie
od­czy­tuj z mych bioder
wskazówki rozkoszy
wsłuchaj się w mój oddech
płonący

gorące biod­ra
fa­lują w takt
na­ras­tający dreszcz
roz­le­wa się żar
w bez­tros­kim uniesieniu
do­pełnia się akt

Kocha­nemu ...N ღ

25.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2017, 10:49

***

Noc roz­sy­pała gwiaz­dy na niebie
dwie is­kry płomien­ny ta­niec zaczyna

wiatr w pościeli fa­luje
i kwiat lo­tosu rozchyla

us­ta­mi gładź ra­mion jedwab
zwie­dzaj każdy zakamarek

drżenie przy­jem­nie przeszywa
myśli krzyczą osza­lałe
" jeszcze,jeszcze... "

gorący od­dech
pieści roz­pa­lone już ciało
płonę

wni­kaj we mnie
zjed­nocz z drga­niem myśli

de­lek­tując się cichym jękiem pożąda­nia
sta­jemy się sobą nawza­jem

Kocha­ne­mu ...N ღ

2.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 6 maja 2016, 09:10

***

płonące us­ta
znaczą śla­dy
na mym ciele

przys­pie­szo­ny puls
zroszo­na skóra
chwi­la spełnienia
szczyt blis­ki

eufo­ria doznań
jed­ność
prag­nij mnie
zaw­sze

zachłan­nie
łap­czy­wie
pożądaj
próbuj mnie

roz­grza­ne ciała
roz­koszy szepty
właśnie tak
te­raz i tu 

Kocha­ne­mu ...N ღ

16.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 12 fiszek • 18 kwietnia 2016, 09:22

***

Uwiel­biam twe spoj­rze­nie
w myślach roz­bierasz mnie

twój za­pach na mej skórze
zmysłowo kręci mnie

za­tańczę dziś dla Ciebie
biod­ra­mi skuszę Cię

do­tykiem mnie rozpalasz
całujesz te­go chcę

wiem jak na Ciebie działam
prag­niesz Tyl­ko mnie

mój od­dech Cię dogania
niebez­pie­cznie blis­ko jest

opętał całe ciało
spla­tamy w jed­no się

De­dyko­wany ... N :)*

22.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 27 fiszek • 23 marca 2016, 12:40

***

Codzien­nie o świecie
skra­dam się na paluszkach

kradnę kruszynkę
po­całun­ku z twych ust

czuję cię do wie­czo­ra

w No­cy marzę
o roz­koszy Naszych ciał

zapląta­nych w ak­sa­mitną pościel
w tańcu Miłos­nym ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

9.12.2015
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 19 fiszek • 10 grudnia 2015, 09:06

***

ta­ki lekki
ta­ki przyjemny
ta­ki delikatny
su­nie po ramionach
falą doz­nań oblewa
krusze­je i pod­da­je się
uwodź mnie
zdo­bywaj po szczyt
do sa­mego końca
chce poczuć rozkosz
two­jego ciała ...


Odtwórz

Kocha­ne­mu ...N ღ

23.11.2015
Malusia_035 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 24 listopada 2015, 09:04

***

Two­je ser­ce is­tny lód
bi­je od niego chłód

ale nie bój się kochany
za­raz fa­rel odpalamy

is­kry strzelą
ciało parzy
pod ko­cykiem się wy­darzy ;D


Kocha­ne­mu ...N ღ

13.11.2015
Malusia_035 

erotyk
zebrał 33 fiszki • 13 listopada 2015, 08:56

*** Tu i teraz ***

Za­mykam me oczy spragnione
mus­kam na­miętnie twe ciało

cały drżysz

pie­szczę je czu­le językiem
dzi­ka na­miętność ob­le­wa nas

chcę cię koszto­wać
skórą ocierać

w szczy­cie uniesień
zmysły szaleją

po­tokiem doznań
płyniemy do ra­ju bram

Mam Ciebie
tu i te­raz ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

17.10.2015
Malusia_035
 

erotyk
zebrał 29 fiszek • 18 października 2015, 00:01

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]