Malusia_035, teksty z września 2016 roku

17 tekstów z września 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

po burzy zaw­sze przychodzi spokój
tak sa­mo jak po no­cy nas­ta­je dzień
złe emoc­je opa­dają
a wraz z ni­mi mas­ki ciem­ności ...

27.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 września 2016, 09:21

***

Życie kruche jak szkło
pęka w nieod­po­wied­nim mo­men­cie ...

- szka­tuła cza­su Św.Pa­mięci Da­nielo­wi ...[*]

25.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 września 2016, 11:49

***

zbyt głusi ,aby usłyszeć więcej
zbyt śle­pi ,aby uj­rzeć magię
zbyt zam­knięci ,aby poz­nać człowieka

życie zza szy­by ...

19.09.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2016, 10:46

***słodycz przebudzenia

jeszcze czuję
ciepłe ślady
dłoni na ramionach
smak wil­gotny na ustach
twój za­pach na po­duszce
ru­mieńce na po­liczkach parzą
kocha­nie
zacza­ruj dla Nas noc
jeszcze raz
i tak bez końca

Kocha­nemu N 

22.09.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 września 2016, 09:02

*** Twe Serce bije w Moim Sercu

Mając w jed­nej dłoni słowa
a w dru­giej serce
zaw­sze wy­biorę serce

ono tętni życiem
na­daję rozpędu
wa­lecznie bi­je w piersi

w dłoniach zam­knięte
zaw­sze ogrzeje
pocieszy
na­da ma­gii chwili

słowa są zdradliwe
z cza­sem tracą swe brzmienie
ula­tują jak wiatr
w za­pom­nienie

Noszę Two­je Ser­ce w Ser­cu ... ღ

De­dyko­wany ... N ღ

20.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 września 2016, 09:04

*** Mój Dom

bu­dowałam dom­ki z piasku
zaw­sze pochłaniał je ocean
bez­kres­na ot­chłań
zos­ta­wiając słone łzy

po­daro­wałeś mi dom
w swoim sercu
niezniszczalny
ciepły
bez­pie­czny

już wiem
że za­mie­szkam tu
na zaw­sze
z Tobą

De­dyko­wany ... N ღ

20.09.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 września 2016, 09:41

***

Nie zawrócę z ob­ra­nej ścieżki
będę za Tobą
gdziekol­wiek się udasz

zbu­duje­my no­wy ląd
za­ciszną przys­tań
dla naszych serc

wiem ,że to nie będzie proste
cza­sem zbłądzimy
upad­niemy bez sił

pod­niesiemy się
zaczniemy od zera

bo gdziekol­wiek się udam
będziesz tuż za mną

Kocha­nemu N

12.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 września 2016, 09:06

***

Po­woli jak my
nasza gwiaz­da lśni

jes­teś blis­ko mnie
wołałam o Ciebie
każdym od­dechem

już wiem jak mam da­lej żyć
nie uk­ry­wam szczęścia łez

każdej nocy
zaglądam w twe oczy

cienie naszych ciał
szep­ty słod­kich słów

nie os­tatni świt
pi­sany nam

De­dyko­wany ... N ღ

12.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 września 2016, 08:53

***

Ty i Ja
biegu­ny dwa
przy­ciąga­nie trwa
ule­gasz Ty
ule­gam Ja
har­mo­nia ciał

De­dyko­wany ... N ღ

7.09.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 września 2016, 09:29

***

chciałabym na chwilę
skraść wiat­ru skrzydła
unieść się pod sa­mo słońce
og­rzać się je­go ciepłem
i wrócić do Ciebie
roz­to­pić Ser­ce z lo­du

20.08.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 6 września 2016, 09:07

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]