Malusia_035, teksty z września 2014 roku

4 teksty z września 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Bądź delikatny
Niczym muśnięcie skrzy­deł Motyla

Og­rzej Mo­je zmysły
na­daj im ko­lor Miłości

Pieść Mnie słowem
roz­koszuj się mną

Opuszka­mi palców
wyz­nacz na mym Ciele

Drogę rozkoszy
Ar­cydzieło Swo­jego Życia

Scal­my się ze Sobą
Zat­raćmy w So­bie ...

Kocha­nemu ...N .ღ

20.09.2014
Malusia_035

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 20 września 2014, 11:20

Bo Ja jes­tem Twoim przekleństwem,
Twoim grzechem i Pokusą

Niena­widzisz mnie
a za ra­zem nie
Możesz be­ze mnie żyć ...

18.09.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 września 2014, 11:34

***

Z chmur­ki na chmurkę
skacze wiatr

Tu liścia strąci
tu lok zakręci

Z Pa­nią Jesienią
ba­wi się w berka

Fi­giel­ki psoci
Ka­pelusz strąci

W uszko poszumi
po szyj­ce muśnie

Mrug­nie zza drzewka
Pro­myczkiem Ciepłym

Przeszy­je ma­gią barw ...

8.09.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 września 2014, 11:20

***

Siedzę przy Ok­nie
pat­rze w obłoki

Myśla­mi odpływam
w Niebiańskie pomroki

Liścias­te powieki
za­myka mi wiatr

Pod­muchem wspom­nień przenika
mnie czas...

wznosi,unosi
opa­da ,wiruje

Tworzy Tornada..

Nęci i kręci za Nos wodzi
Je­sien­na aura w Duszy Mi Gra... ;))

2.09.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 września 2014, 13:37

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]