Malusia_035, teksty ze stycznia 2015 roku

15 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

** ღღღ **

Biegnę przed siebie
aby dalej
aby szybciej

chce coś zgu­bić czy coś dogonić??

tracę od­dech ,
myśli kuleją

pa­dam na ziemię

Ciemno

je­dynie Księżyc lek­ko oświet­la mą twarz
krys­ta­liczne łzy płyną po policzku

Cisza... czu­je strach

Coś miałam w dłoniach
trzy­małam to kurczowo
da­wało mi ciepło

Odeb­ra­no mi to...

Po chwi­li do­ciera do mnie
go­niłam Ciebie
od­szedłeś smut­nym wzrokiem

Zno­wu jes­tem Sa­ma ...


31.01.2015
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 stycznia 2015, 11:10

ღ Scaleni kroplą rosy ღ

Słyszysz jak drży powietrze
między Nami

Jak nasze us­ta łakną pocałunków
dłonie sprag­nione szu­kają dotyku

w us­ta łapiemy swo­je oddechy
sta­piamy się jak dwie krop­le rosy...

Kocha­nemu ...N .ღ

30.01.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 stycznia 2015, 11:56

Pragnę do­tyku Twego
tęsknie do Twych ust

szeptów noc­nych
ra­mion gorących

roz­pa­dam się ...

Kocha­nemu ...N .ღ

29.01.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 stycznia 2015, 12:07

*** ღ ღ ღ ***

Nie pragnęła wiele

od­ro­biny szczęścia
Miłości
wiat­ru we włosach

by nie być aż tak niewidzialną ...

Kocha­nemu ...N .ღ

28.01.2015
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 stycznia 2015, 12:44

***

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Będę Two­ja kotką
będę Ci mru­tać słodko

nie skończy się pieszczota
gdy Noc jeszcze złota

Oczy me namiętne
ciało Twe ponętne

Fu­ter­ko nas­troszo­ne
od­dechy przyspieszone

Widzę jak mnie pragniesz
po szyi wędru­jesz

ziemia zadrżała
w sza­le ciał dwóch uniesienie

poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało
i pragnę by nigdy
nam te­go nie brakowało...

Kocha­ne­mu ...N ღ

27.01.2015
Malusia_035
 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2015, 12:30

***

Nic nie jest jak dawniej
Czas ucieka
Wspom­nienia się zacierają

Nas­tała Burza
Moknę Sa­ma w deszczu ...


26.01.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 stycznia 2015, 12:25

*** Pstryk ***

Po­jawiasz się Jak cień
Lek­ko do­tykasz Mo­jej duszy

a jak łas­ko­tasz Mo­je Serce
próbuję Cie złapać

znikasz..Pstryk..

Kocha­nemu ...N .ღ

24.01.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 stycznia 2015, 10:44

Słowa to tyl­ko słowa,
By­wają kłamliwe

Ale oczy ,One Cie nig­dy nie okłamią
Zaw­sze zo­baczysz w Nich cała głębie człowieka ...

...A więc jak nie ufasz moim ustom
spójrz w Mo­je oczy ...


23.01.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego tek­stu po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 23 stycznia 2015, 12:26

***

Kocham Te Nasze uk­radko­we spojrzenia,
de­likat­ne ociera­nie się Ciał,

Muśnięcia ustami,
spla­tające się palce

ciała w je­den łuk wygięte
Otul mnie sobą na zaw­sze ...

Kocha­nemu ...N .ღ

21.01.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 stycznia 2015, 13:03

***

Uwiel­biam kiedy tak na mnie patrzysz
Lu­bieżnie roz­bierasz mnie myślami

Pod­chodzisz do mnie
tar­mo­sisz mnie po włosach

pal­ca­mi schodzisz w dół
roz­chy­lając lek­ko Mo­je wargi

pożerasz mnie wzrokiem
całujesz łap­czy­wie Mo­je usta

za­tapiasz się we mnie co­raz głębiej
czu­je Twój roz­pa­lony do­tyk na Moim Ciele

Pod­da­je się To­bie ...

Jes­teś ta­ki wład­czy ,a za­razem delikatny
sub­telny , namiętny..

Uwiel­biam się czuć ta­ka Two­ja
Uwiel­biam Jak cho­wasz Mnie w Swych ra­mionach ...

Kocha­nemu ...N .ღ

19.01.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 stycznia 2015, 13:44

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]