Malusia_035, teksty z sierpnia 2016 roku

7 tekstów z sier­pnia 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

wędru­jesz po mnie
wzrokiem
zagłębiasz się w najczulsze
za­kamar­ki duszy
przy­nosząc
błogi spokój

Kocha­nemu N

12.08.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 12 sierpnia 2016, 12:28

***

Za­gubiona w mroku
cze­kałam właśnie na Two­je ramiona.

Kocha­ne­mu N ღ

10.08.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 sierpnia 2016, 13:14

***mini

Z kącików Twych ust
zli­zuje roz­kosz
dzi­siej­sze­go po­ran­ka

Kocha­nemu N 

2.08.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 sierpnia 2016, 15:30

***

roz­bierasz mnie ze słów
których jes­teś już pewien
ubierasz w po­całun­ki nocy
i sze­lest ciepłych dłoni

lu­bisz prze­mawiać na mnie
swoimi us­ta­mi

Kocha­nemu N

2.08.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 sierpnia 2016, 11:36

***

za­topione us­ta w ustach
smak miłości zos­ta­je w chwili
roz­koszy dotykam
otu­lona twoim ciałem

Kocha­nemu N 

2.08.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 sierpnia 2016, 12:55

***

Jes­tem na od­ległość twej dłoni
nie cze­kaj chwyć mocno
trwaj ze mną

Jes­tem pełna światła
ciepłem prag­nienia miłości
w twym sercu

Kiedy zechcesz odejdę po cichu
na paluszkach
nie płosząc mo­tylich marzeń

De­dyko­wany ... N ღ :)

2.08.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 sierpnia 2016, 12:23

***

Mo­je Niebo zaczy­na się w twoich oczach
nieśmiało dry­fuję wśród is­kierek
do­cierając do za­ciszne­go przylądku
między twoimi ramionami
wsłucha­na w me­lodie ser­ca
za­mykam po­wieki
odpływam w głąb Ciebie

zjed­nocze­ni

De­dyko­wany ... N ღ 

19.07.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 sierpnia 2016, 12:31

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]