Malusia_035, teksty z października 2017 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

*** nieskończone szczęście...

ot­worzył mi bra­my Nieba
głod­ny­mi wargami
spi­ja roz­kosz
z mo­jego pachnące­go ciała

obezwład­nia mą duszę
sunę po je­go skórze
naj­piękniej­sze
dot­knięcie miłości

głaszcz de­likat­nie
mgiełkę Naszej
rozkoszy

Kocha­nemu ...N.ღ za wszys­tkie te Nasze cu­dow­ne la­ta :*)

16.10.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 października 2017, 10:58

***

Gdy nasze słowa
spla­tają się w całość
jes­teś mi bliższy
o drga­nie serca

po­wiet­rze spełnieniem
pachnące
nie od­chodź za daleko
kocham jak 
two­je słowa uderzają
o brzeg moich ust

Mo­jemu Kocha­nemu N.ღ

11.10.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 października 2017, 09:42

*** serca bicie

Na­gie ser­ce w pier­si drży
światło led­wo się tli
szep­ty najczulsze
wy­pełniają wnętrze
bijące nuty
niero­zer­walny
spla­tają los

na­wet wiatr cichnie
by usłyszeć
Ser­ce sze­roko
ot­warte

Kocha­nemu ...N.ღ

9.10.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 października 2017, 09:36

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

  12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

  11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

  10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

  10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

  10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

  10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

  10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce

  10 października 2017, 09:50Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Pełno Ciebie w mo­jej [...]