Malusia_035, teksty z października 2016 roku

2 teksty z paździer­ni­ka 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

zas­tygłe emoc­je sprzed lat
płoną żywym og­niem w małym zniczu
Naszych serc

Św. Pa­mięci Ta­cie [*]

22.10.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 października 2016, 09:00

***

na­deszła ko­lej­na jesień

my lek­ko po­rusze­ni wiatrem
jak te dwa ko­loro­we liście
wi­ruje­my i tańczymy
nim opad­niemy na zimie
ma­gia spełnienia
do­pełni się

przyj­dzie zi­ma
pod pie­rzynką śniegu
zastygniemy
aż do pier­wszych
roztopów

po­budze­ni i og­rza­ni
wiosen­nym słońcem
puści­my korzenie
roz­kwit­niemy na nowo
fa­lując przy ciepłym wietrzyku

aż przyj­dzie następna je­sień ...

19.10.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 25 fiszek • 19 października 2016, 08:59

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  10 grudnia 2017, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ***

  9 grudnia 2017, 21:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 09:04kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Bliskość*

  8 grudnia 2017, 08:31Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st człowiek swych łez się [...]

  8 grudnia 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st ***