Malusia_035, teksty z października 2015 roku

22 teksty z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Zbyt często da­jemy się ra­nić tym co twier­dzą ,że kochają nad wszys­tko
Zmieniają nasze życie w piekło a sa­mi wiją no­wy raj ...

30.10.2015
Malusia_035
 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 października 2015, 09:24

***

Dusza skręco­na
z boleści

na­wijam nić
nadziei

na końcu
Ty
uko­jenie ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

29.10.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 29 października 2015, 10:42

* * *

Światełka blask
ciche wes­tchnienie
pa­mięć nie umiera


Ta­cie [*]


28.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 28 października 2015, 09:11

***

Za­gadką we mnie jesteś
ty­siącem słów
wypowiedzianych
i przemilczanych

bez py­tania przychodzisz
roz­gaszczasz się
w moich myślach

za ser­ce chwytasz
i rwiesz z całych sił

" bes­tio tęskno­ty " ...27.10.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 42 fiszki • 27 października 2015, 08:43

***

Nie ma już w To­bie nic magicznego
cza­ra się przelała

nas­tała cisza
deszcz
ciem­ność oczy przysłania

Ser­ce ka­mieniem ob­rasta...

26.10.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 40 fiszek • 26 października 2015, 08:58

* * *

światło już nie dla moich oczu
ciem­ność ukochała mnie

próżne wołanie
wyb­lakła dusza

sza­ra rzeczy­wis­tość ...23.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 23 października 2015, 11:06

***

zanurzeni
w
sobie
w
pół
oddechu
do­sięga­my
gwiazd ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

22.10.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 października 2015, 08:46

Czas nig­dy nie czeka
nie zwal­nia
ani nie zaw­ra­ca wskazówek
korzys­taj z niego
póki jest Nam da­ny :))


21.10.2015
Malusia_035 

myśl
zebrała 18 fiszek • 21 października 2015, 11:17

* * *

Zbliża się ten czas
kiedy świe­czek blask
Ser­ce na­pełnia ...


20.10.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 października 2015, 08:59

* * *

Czu­jesz jak po­wiet­rze drży
gdzie stąpam ja
tam i ty
kocham os­tatkiem sił
a ty??

Kocha­ne­mu ...N .ღ

17.10.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 19 października 2015, 21:31

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]