Malusia_035, teksty z października 2014 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

...Podświado­mie wie­działa,że ją skrzyw­dzi lecz da­lej go Kochała,
Im bar­dziej ją ra­nił Tym bar­dziej go pragnęła ,
Jak ta­ka mała dziew­czyn­ka ,której nikt nie nau­czył Kochać ...

30.10.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 października 2014, 14:21

Gdy za Ok­nem deszcz kapie,
dusza ma skulona,
cze­ka, skom­le , pragnie
Twych ra­mion otulenia...

Kocha­ne­mu N ღ

23.10.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 października 2014, 13:14

Praw­dzi­we szczęście ...Jak je Opisać??

To Ta­kie co trzy­mamy w dłoniach...?
Czy te co No­simy w Sercu...??

17.10.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 października 2014, 13:29

Mój skra­wek Nieba to Ty,
Twój skra­wek Nieba to... Ja ...i cała reszta ...

Chle­ba z Tej mąki nie będzie ...


6.10.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 października 2014, 14:09

Jes­teś Moim Pyłkiem Szczęścia wdycham Cię aż do Płuc,
Ser­ce wa­riuje z Miłości...

Kocha­ne­mu N ღ

2.10.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 października 2014, 15:04

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  16 października 2017, 21:19Malusia_035 do­dał no­wy tek­st *** nies­kończo­ne szczęście...  

  12 października 2017, 17:10yestem sko­men­to­wał tek­st ***

  11 października 2017, 21:31Malusia_035 do­dał no­wy tek­st ***

  10 października 2017, 21:36yestem sko­men­to­wał tek­st *** ser­ca bi­cie

  10 października 2017, 09:57Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st za późno na słowa [...]

  10 października 2017, 09:56Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Helios II 

  10 października 2017, 09:53Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st - zrób to! - nie [...]

  10 października 2017, 09:51Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st list w bu­tonier­ce

  10 października 2017, 09:50Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Pełno Ciebie w mo­jej [...]