Malusia_035, teksty z marca 2017 roku

15 tekstów z mar­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Po pros­tu od­szedłeś ,jes­teś te­raz ka­wałkiem Nieba...

Św.Pa­mięci Ta­cie [*]

12.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 18 fiszek • 31 marca 2017, 10:37

***

Jes­tem dziś twoją ciszą
smut­kiem przemijania
po­jawiam się
nag­le jak deszcz
bezdźwięcznie
ser­ce zas­ty­ga
w wy­palo­nej magii
niemym krzykiem
pro­sisz mych słów
by powrócić do 
tam­tych dróg
gdzie ciepły dotyk
otu­li znów
a nie wiatr
co mro­zi jak lód

21.03.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 31 marca 2017, 10:35

***otulona mgłą ...

Tam­te­go dnia
świat na głowie stał
os­tatni raz
od­dech twój
pogłas­kał mnie
czas zat­rzy­mał się
ze­gar me­lodie gra
cicho płynie łza

wszys­tko we mnie płonie ;(

Św.Pa­mięci przy­jacielo­wi Da­nielo­wi [*]

29.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 marca 2017, 10:34

***

Skrzy się w oczach namiętność
kiedy łap­czy­wie całujesz
me oboj­czy­ki
obej­mując co­raz mocniej
wtu­lając w swo­je Ser­ce

Kocha­nemu ... N ღ

28.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2017, 10:26

***

Roz­bierasz mnie z myśli
odsłaniasz na­gość zmysłów
zdo­bywasz każdej Nocy
od no­wa
czuję dreszcze
za każdym ra­zem
jak za pier­wszym ra­zem

Kocha­nemu ... N ღ

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2017, 10:03

***cicho przechodzisz obok

Cza­sem jeszcze
osiadasz mi na rzęsach
jak de­likat­na rosa
zwilżasz mi powieki
pajęczyną de­likat­nej tęczy
og­rza­na spoj­rze­niem
spływa po policzku
zas­ty­gając na ustach

zno­wu przez ułamek sekundy
poczułam Twój smak

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 marca 2017, 10:42

*** Wiosna ,ach to ty ...

Troszkę nieśmiało
kroczy przed siebie
pogładzi polik
ciepłym promykiem
gdzieś w od­da­li
słowi­ka śpiew

wios­na ,wiosna
budzi się :))))

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 marca 2017, 10:01

*** Nieśmiertelne drżenie

Gdy już raz
wyszeptasz
mo­je imię
już zawsze
będzie dudnić
w Twoim Sercu
Nieśmier­telne

Dla ... N ღ

21.03.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 marca 2017, 08:45

***

W Twoich dłoniach
jak gli­na mięknę
na­dajesz mi zmysłowe kształty
pod­sy­casz żarem
by na koniec
zas­tygnąć w łuku
spełnienia

Kocha­ne­mu ...Nღ

20.12.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 13 marca 2017, 10:50

*** Falujemy ...

właśnie tak
prag­nij mnie co dnia
wy­rywaj z moich ust
nek­tar lep­ki jak miód

roz­darta namiętność
czułych słów drżenie
od­czy­tuj z mych bioder
wskazówki rozkoszy
wsłuchaj się w mój oddech
płonący

gorące biod­ra
fa­lują w takt
na­ras­tający dreszcz
roz­le­wa się żar
w bez­tros­kim uniesieniu
do­pełnia się akt

Kocha­nemu ...N ღ

25.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 11 fiszek • 13 marca 2017, 10:49

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]