Malusia_035, teksty z marca 2016 roku

13 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

*** trzy metry nad niebem

w ciem­na noc
gdy zgasły już światła miast

tyl­ko gwiaz­dy mieniły się
w oczach Naszych

sta­liśmy wpat­rze­ni jak dwa żywioły
sprag­nieni pier­wszych muśnięć skóry

złączo­ne us­ta głod­ne pocałunków
roz­koszne ciał drżenie

w objęciach twych ra­mion z piór
jak róża płat­ki tak ja rozchylam
naj­sekret­niej­sze skraw­ki swe­go ciała

zat­ra­ceni w czasie
trzy met­ry nad Niebem

My...

Kocha­ne­mu ... Nღ

31.03.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 marca 2016, 11:17

*** pokruszona

na­ga od ran
nie czuję już zimna


prze­raźli­wy jęk
od­bi­ja się od pus­tych myśli

wiatr trzas­ka drzwiami
od­straszając nadzieję

Ja

por­ce­lano­wa lal­ka
stłuczesz mnie
czy oca­lisz ...

7.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 30 marca 2016, 12:08

*** wspomnienia

Cza­sem jeszcze przechadzam się
naszy­mi alej­ka­mi w parku

wspom­nienia jak slajdy
nakładają się na oczy

każdy spa­dający liść
niesie za sobą westchnienie

ka­myk na dnie źródełka
wrzu­cony ja­ko nies­pełnione marzenie

wiatr uno­si ty­siące rozmów
na ławeczce pod dębem

pro­myk słońca przypomina
ja­kie piękne były Two­je tęczówki

dziś tyl­ko pus­te dłonie
i łzy zas­tygłe na po­liczkach

wspom­nienia jak perły
przecho­wuję w szka­tule Serca

Św.Pa­mięci przy­jacielo­wi Da­nielo­wi ... [*]

14.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 marca 2016, 12:25

***

Uwiel­biam twe spoj­rze­nie
w myślach roz­bierasz mnie

twój za­pach na mej skórze
zmysłowo kręci mnie

za­tańczę dziś dla Ciebie
biod­ra­mi skuszę Cię

do­tykiem mnie rozpalasz
całujesz te­go chcę

wiem jak na Ciebie działam
prag­niesz Tyl­ko mnie

mój od­dech Cię dogania
niebez­pie­cznie blis­ko jest

opętał całe ciało
spla­tamy w jed­no się

De­dyko­wany ... N :)*

22.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 27 fiszek • 23 marca 2016, 12:40

***

Usiadła na skra­ju Nieba
cze­kała na spa­dające gwiazdy

jedną z nich miał być on
spełnienie marzeń

oczy jej is­krzyły
blas­kiem nadziei

gwiez­dny pył w ser­cu
on na ra­mieniu

dry­fowa­li na skra­ju
jut­ra ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

17.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 18 marca 2016, 09:21

***

twar­do stąpam po kamieniach
ra­ny wspomną o marzeniach

w pół po­wieki świat za­nika
słońce w księżyc przenika

roz­gwieżdżone niebo
pochłania mnie

zni­kam ...

15.03.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 marca 2016, 09:12

***

Dwa ciała w jed­no splecione
pa­rujące oddechy

całuj mnie proszę przy­tul gorąco
noc niech będzie dla nas
upoj­nym dreszczem

w roz­koszy do­tyków dusza płonie
roz­grza­nych zmysłów wir

po­wiedz mi słowo magiczne
roz­kwitnę jak róża biała

za­wie­sze­ni między sekundami
is­kry prze­mykają między nami

Kocha­ne­mu ... Nღ

14.03.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 14 marca 2016, 10:11

***

Za­wie­szo­ne spojrzenie
w próżni myśli

przek­witłe pragnienia
opa­dają z powiek

ro­zer­wa­ne więzi
su­peł nie spląta

tyl­ko jeszcze dłonie
rzeźbią bi­cie serca

trzy­maj mnie
i...

Zos­tań .

11.03.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 marca 2016, 11:01

***

Garść wspomnień
pok­ruszo­nych na kawałki

puszczo­ne z wiat­rem nig­dy nie zawrócą

niech lecą obi­jane przez sztor­my
znajdą uko­jenie
w oazie wy­bacze­nia

26.01.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 11 marca 2016, 09:04

***rzeźbisz mnie

rzeźbisz mnie z włas­ne­go żebra
os­wa­jasz z do­tykiem

wygładzasz smutki
ma­lujesz uśmiech

błęki­tem oczu
Niebo­sa pokazujesz

prze­nikasz pod skórę
do ser­ca docierasz

na­dajesz mu rytm
prag­nieniem wy­budzasz do życia

Dla Ciebie jestem
z Ciebie ulepiona

Kocha­ne­mu ... Nღ

27.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 marca 2016, 09:33

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]