Malusia_035, teksty z maja 2017 roku

9 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Jak Ćmy lgniemy do ciepłych słów
oder­wa­ni od chod­ni­ka
spogląda­my bez znacze­nia w dół
noc­ne nieba
pełne kłamstw

12.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 maja 2017, 10:42

***

Kiedyś rozdarci
dziś zszy­ci w całość
tworzy­my ręka­wy do pa­ry

De­dyko­wany N ღ

26.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2017, 11:51

*** przedświcie

pożąda­nia chwila
od­dech na­miętności
roz­le­wa się po obojczykach
ro­sa zwilża usta
spływając po szyi
ciało pachnie spełnieniem
otu­lone w przedświcie

Kocha­nemu N 

22.05.2017
Ma­lusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 maja 2017, 09:22

***

w ciszy wi­rują słowa
niczym płat­ki róż
tańczą po ustach
zwilżając policzki

twój od­dech tak ciepły
niczym kaszmi­rowy sweter
op­la­ta ramiona

dłonie wędrują
ciało poznają
roz­koszą drżą

do­tykiem do mnie mów

De­dyko­wane ... N ღ

17.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 maja 2017, 09:53

***

Znajdź mnie tam
gdzie mnie nig­dy nie było

mów do mnie tak
jak zaw­sze pragnąłeś
niepew­ność zos­taw za drzwiami

obej­mij tak jakbyś
już nig­dy nie chciał
wypuścić

po pros­tu
Kochaj mnie tak
jak Nig­dy dotąd .

De­dyko­wany ... N ღ

15.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 maja 2017, 10:45

*** Muśnięci szczęściem

Za ho­ryzon­tem został
kwaśny deszcz
ot­warte oczy
w milczeniu
wpat­rzo­ne w Ciebie
Ser­ce me tak gorące
og­rzej się w je­go promieniach

Naj­piękniej­szą chwilą
jes­teś mi

De­dyko­wany ... N ღ

15.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 maja 2017, 10:44

***gdy zbłądzisz

kiedy zbłądzisz w la­biryn­cie myśli
zim­ny po­wiew zmro­zi ser­ca rytm
będę szła po Twoich śladach
niosąc ogień co roz­to­pi lód

Kocha­nemu N ღ

1.05.2017
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 maja 2017, 11:15

***

ktoś kiedyś wyr­wał mi skrzydła
ka­zał stąpać bo­symi stopami
po szkle
skraw­ka­mi marzeń
obiecy­wał raj

byłam go­towa do drogi
przez cier­nie i wys­chnięte pustynie
pełna nadziei na pro­myk wschodzące­go słońca

u kre­su sił uka­zał się On
śnieżno­biały puch
otu­la zbo­lałe ciało

nie czu­je już strachu
uko­jenia miód
spływa po Sercu

od­na­lazłam raj
w Twoich ra­mionach N ...ღ
Dziękuję

De­dyko­wane ...N ღ

12.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 maja 2017, 11:14

*** wyszeptane

wsłucha­na w me­lodie słów
niczym wiatr z chmurą tańczące
plączę tęczę nies­fornych marzeń

po­wiew ul­gi za­piera dech
czułych słów
wzbiera się ocean wzruszeń

my w nieboskłonie
wszep­ta­ni w Siebie

Kocha­nemu N ღ

11.05.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 maja 2017, 10:43

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]