Malusia_035, teksty z maja 2016 roku

18 tekstów z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Wchodzisz mi w krew
krążysz w krwiobiegu
do­cierasz tam
gdzie jeszcze
nikt nie był

obiecaj,że nie znikniesz.

De­dyko­wany ...N ღ

28.05.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 31 maja 2016, 09:55

***

zapłakało Niebo nad głową
deszcz zmy­wa os­tatnie łzy z policzków
zim­ne krop­le wypłukują smu­tek z oczu
gdzieś za ho­ryzon­tem wyj­dzie tęcza
stąpam w jej kierun­ku
na­sycając się orzeźwiającą bryzą
wiosen­nej burzy

24.05.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2016, 10:11

***

na pro­gu nocy
nasłuchu­je kroków
nie za­mykam drzwi
nie wychodzę
stoję i czekam

a ty

wra­casz by odejść
od­chodzisz by wrócić

drzwi ob­ro­towe

24.05.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 maja 2016, 09:46

***

W ręku z bi­letem do nikąd
na pe­ronie widmo
nasze stac­je nigdy
nie powtórzą się

słowa na dnie stud­ni utonęły
prze­mokłe stra­ciły wydźwięk
w oczach ślad zas­tygłych łez

wiatr pa­noszy myśli zbłąkane
chwi­le por­wa­ne
smut­kiem oblane

na pe­ronie wid­mo
z bi­letem do nikąd
po­ciąg nie przy­jedzie już

spóźnione marze­nia ...

24.05.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 maja 2016, 12:09

***

Jes­tem tam
gdzie noc przy­tula dzień
a dzień żeg­na noc

jes­tem tam
gdzie rodzi się światło
a przes­trzeń nie ma granic

jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne

jes­tem szeptem
w Twoich marze­niach

...jestem

Kocha­nemu N

18.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 18 maja 2016, 11:42

spopielenie - odrodzenie

wy­palę się na popiół
ku two­jej uciesze

nim za­pad­nie noc
wyrzu­cisz z pamięci

z pier­wszym pro­mykiem słońca
od­rodzę się silniejsza

wol­na i żywa ...

3.02.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 maja 2016, 08:54

pogubione życie

Pog­rze­bane mias­to na dnie serca
roz­sy­pane szczątki uczuć

pył i kurz w powietrzu
zgliszcza prze­palają noz­drza

ból ośle­pia oczy
bez­silność pa­da na kolana

zle­pek mnie
wy­gasa

18.02.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 maja 2016, 08:54

***

ukołysz
wszys­tkie sa­mot­ne myśli
otul
strudzo­ne ser­ce niezmąconą ciszą
opleć
dłonie jak ban­daż na krwa­wiące ra­ny
odgoń
tęsknotę ćmy nocnej
ulecz
skręco­na dusze z bólu
na­pełnij
ra­dością i dro­bin­ka­mi światła
przywróć
me ciało do życia

Kocha­nemu N

16.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 maja 2016, 09:55

***

wiosną przychodzę
do Ciebie boso
z za­pachem fiołków we włosach
otu­lona su­kienką ciep­lutkich traw
przy­wołam mgiełkę radości

wiosną zak­wi­tam miłością
o za­pachu bzu

Kocha­nemu N

14.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 maja 2016, 09:05

*** mini

kocham tę ciszę
gdy spoczy­wam w bez­ruchu
na twoim ramieniu

Kocha­nemu N 

7.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 maja 2016, 09:11

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]