Malusia_035, teksty z maja 2015 roku

11 tekstów z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Na­gość naszych ciał
pod­sy­ca zmysły

ocierająca się
skóra o skórę
pod­nieca coraz
bardziej

wib­racje naszych ciał
pożądanie
od­dechy łapczywe

us­ta żądne pocałunków
sple­cione uda

fa­lujące biodra
dreszcz uniesienia
po­rywa nas

ciało w ciele
jedność
ukołysa­ni w sobie

za­sypiam spełniona ... ღ

Kocha­ne­mu ...N ღ

10.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 30 maja 2015, 11:17

Zacza­ruj Mój świat
małym uśmiechem

do­tykaj de­likat­nie
ser­ca zziębłego

szep­taj zmysłowo
w us­ta moje

blas­kiem oczu
zacza­ruj mnie na no­wo

bądź mi na Dzień dobry
i na Dob­ra­noc ... ღ 

Kocha­nemu ...N .ღ

29.05.2015
Malusia_035

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 maja 2015, 19:56

Roz­puszczę dziś war­kocz
mych marzeń
z nur­tem popłynę do źródła

ukołyszę Ciebie w ramionach
będę ta­ka cicha i spełniona

scałuję smut­ki i żale
ob­sy­pię pyłem Miłość

na­siąknij­my sobą nawza­jem ... ღ 

Kocha­ne­mu ...N .ღ

28.05.0215
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 maja 2015, 10:15

Ubieraj mnie w słowa
co ser­ce rozgrzeją

wyżłób we mnie skarwek
miej­sca dla siebie

przy­tul
pocałuj
za­bierz mnie ze sobą

nie mar­nujmy czasu
który los nam po­daro­wał...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

26.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 maja 2015, 11:35

***

Jes­teś jak wiatr

cza­sem połas­ko­tasz mnie po szyi
zakręcisz lo­ki w moich włosach

cza­sem chłodny
cza­sem przy­jem­nie ciepły

ale da­lej nieu­chwyt­ny ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

25.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 maja 2015, 21:08

***

W spoj­rze­niu ma­giczne iskry
na us­tach słod­ki smak

za­wiro­wania pod stopami
obłędnych ko­lorów czar

na dłoni ser­ce tętniące
w brzuchu mo­tyle fruwające

ma­gia otacza nas
w og­rodzie marzeń róża rozkwita

blas­kiem ob­le­wa nas ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

23.05.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 maja 2015, 20:24

ღ Motyl ღ

Przy­siadłeś na mym ramieniu
tak cichut­ko ,delikatnie

musnąłeś w policzki
uśmiech pro­mien­ny malując

połas­ko­tałeś serduszko
pa­leta barw oblałeś

tańczę z chmurkami
skacze z obłoczkami

w krainę szczęśli­wości
por­wałeś mnie

barw ty­siące
za­tapiam się

tęczą po szczęście
pro­wadzisz mnie

le­ciut­ki podmuch
mo­tyl odleciał

łas­ko­tem serca
wy­pat­ruję Cie znów ... ღ 

Kocha­ne­mu ...N .ღ

10.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 11 maja 2015, 18:59

Otul ciepłem ser­ce zbolałe
us­pokój drżące dłonie

uwol­nij swo­je marzenia
o wschodzie pro­mien­ne­go słońca

do­tykaj szeptem
mus­kaj ciepłymi opuszka­mi palców

zdradź mi swo­je sny
zat­rzy­mam dla nas czas

gdzie Ja i Ty 
chodź da­leko tak

w jed­nym od­dechu My ... ღ 

Kocha­ne­mu ...N .ღ

09.05.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 maja 2015, 11:51

*** Tonę ***

Cza­sem czu­je się jak rozbitek
na oceanie pełnym chaosu

fa­la po fa­li
po­mału za­tapia mnie
w naj­mroczniej­sze głębiny

nie ma odwrotu
nie ma pomocy

bez­gra­niczna otchłań
wir wciąga
po­niewiera o skały

wszędzie szum
mu­zyka głębiny

tonę

ra­tun­ku ...

04.05.2015
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 8 maja 2015, 13:47

Gdy pat­rze w Two­je oczy
nie widzę już lus­trza­nego odbicia

za­nikam za mgłą niepamięci

jak śle­piec po omacku
podążam przez życie

byłeś mym drogowskazem
ukojeniem
pragnieniem
westchnieniem
marzeniem
mą miłością

usiadłeś w moim sercu
żad­na wichu­ra nie mogła
cię zdmuchnąć

dziś po roz­sy­panym szkle
szu­kam swe­go od­bi­cia ...

06.05.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 6 maja 2015, 12:52

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]