Malusia_035, teksty z maja 2014 roku

29 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Na krawędzi Mo­jej myśli Jesteś
Uważaj bo spad­niesz w za­pom­nienie ..

30.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 maja 2014, 11:22

*** Zachody..

Kocham te zacho­dy słońca
Gdy Wtu­leni w Swo­je Ramiona

Op­la­tamy się Jak
Aniel­ski­mi skrzydłami

Wpat­ru­jemy się w ostatni
pro­myk za­tapiające­go się

Słońca w jeziorze
Naszych Marzeń

Na Taf­li wo­dy widzimy
spełniające się Nasze sny

Prag­niemy by Ta chwila
Trwała już wiecznie...

Jes­teś ta­ki Ciepły..ღ


Kocha­nemu ...N .ღ

29.05.2014
Malusia_035
Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 maja 2014, 11:54

*** Przeobrażenie ...

Kiedyś Byłam Czarną Ćmą
co noc tyl­ko znała,
Co Świata nig­dy nie widziała.

Nie wie­działam co to ko­lory tęczy,
po­wiew pachnącego
wiat­ru o po­ran­ku nie poznałam.


Ciepła wschodzące­go słońca nie czułam i 
do­tyku mi­liar­da barw Miłości.

Przemieniłeś
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2014, 12:29

*** Wietrzyk...ღ

Lek­ki Ciepły wiet­rzyk wieje
Op­la­ta mnie

za­tapia się w Mo­je włosy
Po­rywa mnie do tańca

wi­ruje .. prze­nika mnie Całą..

Da­je się ponieść
od­ry­wam się od Ziemi

lecę..
za­mykam oczy
czu­je Ciepło w Sercu

Oplótł mnie sobą
nie chce już wracać

zos­tanę tu z
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 maja 2014, 12:27

Cza­sami do szczęścia nie trze­ba zbyt wiele,
wys­tar­czy mały uśmiech od tak.. od serca...ღ

26.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 maja 2014, 09:17

Roz­sy­pały się marze­nia jak sznur Pe­reł na wietrze...ღ

25.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 maja 2014, 10:46

Choć na­malu­jemy Tęcze ,nałożymy na us­ta i będziemy
spi­jać Tęczo­we Po­całun­ki ..

Niech za­wiru­je Nasz Świat Ko­lora­mi Miłości ..ღ

24.05.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 maja 2014, 15:13

*** Tęsknota...ღ

Jak Można tak bar­dzo tęsknić za Kimś kogo
się na­wet dob­rze nie zna

..led­wo otarłeś się o mnie
a Mo­je Ser­ce zaczęło
Bić Jak sza­lone

..na­pełniłeś je sobą..

Co noc Na­wie­dzasz mnie
w Moich snach

A Ja tak Bar­dzo bym Chciała
Cie choć na chwi­le schować

W swych ramionach
i poczuć,że Jesteś..ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

23.05.2014
Malusia_035
Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 maja 2014, 15:00

ღ ღ ღ

Op­la­tasz Mnie Jak Ciepłe
Pro­myczki słońca

Na­dajesz rumieńca
każdym Swym Szeptem

Przy­tulasz do Serca
Każdym Swym Dotykiem

De­lek­tu­je się Tobą
jak os­tatnim łykiem
Po­ran­nej Kawy...


To­niemy w Blas­ku zachodzące­go słońca..ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

22.05.2014
Malusia_035

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 maja 2014, 12:19

***

Cza­sem lu­bię tak pobyć
sa­ma ze sobą
i swoimi Myślami.


Oder­wać się od ziemi
i po­latać w chmurach

za­pom­nieć się , 
dać znużonej głowie
i ciału odpocząć.

Założyć czapkę niewidkę

i nie is­tnieć dla Świata...


Cza­sem zdarza Mi się to często ..ღ

21.05.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 maja 2014, 13:18

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]