Malusia_035, teksty z lutego 2017 roku

6 tekstów z lu­tego 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki .

3.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 lutego 2017, 10:51

***

roz­mieniasz marzenia
na drobne
łudzisz się
że tym razem
uda się
lecz to tylko
złudze­nie żebraka
z dziurawą sa­kiewką
swo­jego istnienia

22.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 lutego 2017, 10:50

***kopiuj-wklej...

co chwi­le próbując
no­wych serc
nie wskrze­sisz
stra­conych prag­nień
palące us­ta
natłok słów

ale miłości
nie ma już

28.01.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 22 lutego 2017, 12:14

***

Wra­cam z otchłani
po­nurych myśli
strąco­na gniew­nym wzrokiem

zos­ta­wiam w tle
wyb­lakły ob­raz

zaćmione ser­ca ucichło już
roz­my­te słowa
nie palą w duszy

wiate­rek powiewa
na ho­ryzon­cie On
mój pro­myk istnienia

życiodaj­na wo­da
na spęka­ne rany

Dziękuję Ci ... N ღ

14.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 lutego 2017, 12:17

***mini

otu­le­ni niebem
od­dycha­my szczęściem
ma­gia w nas rozkwita
miłość ser­ce chwyta

De­dyko­wany ... N ღ

20.12.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2017, 11:48

***

W równy takt
zab­rzmiały serca

wil­gotne muśnięcia
warg spot­ka­nie

ciepłym płomieniem
spoj­rze­nia złączone

do­tyk prze­rodzo­ny
w błys­ka­wice dreszczy

drzwi ra­ju otwieramy
otu­leni ciepłem ciał

stworze­ni Dla siebie

De­dyko­wane - N ღ

12.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 lutego 2017, 11:47

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]