Malusia_035, teksty z lutego 2016 roku

10 tekstów z lu­tego 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Pod po­wieka Cię noszę
drżę na dźwięk Two­jego głosu

cicho wy­powiadasz mo­je imię
ginę cała w twoim spojrzeniu

roz­pa­lasz ogień
z is­kry wy­bucha płomień

na nadgarstkach
śpi ocze­kiwa­nie

nie py­taj o nic
wszys­tko wy­powie Ci 
stęsknione ser­ce

Kocha­ne­mu ... Nღ

26.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 27 lutego 2016, 11:24

***

otu­loną w pe­lerynę ciszy
za­mykasz w dłoniach
cały mój świat

w źre­nicach nocy
myśl roz­budzo­na za­pachem

wędruję po ale­jach księżycowych
gdzie tyl­ko gwiaz­dy
świad­ka­mi spełnienia

Kocha­ne­mu ... Nღ

25.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 lutego 2016, 09:03

Jesteś mi ...

niesa­mowi­tością doz­nań
ja­kie doświad­czam stąpając
bo­so po rosie

słońca promieniem
otu­lającym po­liki

wiat­ru zachwytem
plątającym się w moich lokach

zacho­dem słońca
to­piącym się w Twoich oczach

mżawką ma­jową
roz­kosznie
pa­dającą na me ciało

zwilżane krop­la­mi miłości

Jes­teś mi 

Kocha­ne­mu ... Nღ

24.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 lutego 2016, 09:28

***

w słod­kim trze­pocie rzęs
roz­budzo­ne marzenia

za­cis­kam moc­no powieki
ob­raz twój mglisty

tęcza złotych łez
tańczy na policzkach

czar twoich oczu jak pe­rełki
wniknął w mą duszę uczuć gorącem

wierzę w uścisk Twych ramion
zat­ra­cam się w ulot­nych marzeniach

wi­ruje jak piórko na wietrze
pełna ra­dości i szczęścia

Kocha­ne­mu ... Nღ

23.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2016, 09:00

***

Zmęczo­ny sza­rością dnia
sprag­niony żaru duszy

stworzyłeś mnie z mgły i cienia
z tęskno­ty płomień rozpaliłeś

po­kazałeś ma­gię spojrzenia
do­tyk ciep­lej dłoni
roz­myłeś się wraz z po­ran­kiem

szu­kam Cię obok siebie
smut­ku łza pa­li policzek
do­tykiem goryczy


22.02.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 lutego 2016, 09:56

***

otul mnie w po­duszki swoich palców
mus­kaj czu­le kształty mych pragnień

pie­szczotą na ciele
suń jak po stru­nach
uderzaj w naj­czul­sze akordy

zmysły wciąż grają
choć umilkł już do­tyk

Kocha­ne­mu ... Nღ

22.02.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 22 lutego 2016, 10:10

***za spalonym mostem

wy­dep­ta­na no­wa dro­ga
miękka bez kamieni

ho­ryzon­tu okiełznać nie można okiem
nieod­kry­te po­lany szczęścia

wiatr swa­wol­nie kołyszę
szu­mi między włosami

z da­leka ciepły głos dobiega
wołasz
wy­ciągasz dłonie

bądź mym przewodnikiem
przy którym już nig­dy nie będzie ciem­no

Kocha­ne­mu ... Nღ

17.02.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 lutego 2016, 11:12

***

Mienisz mi się między palcami
ta­ki nieuchwytny
de­li­kat­ny jak płatek śniegu

wrażli­wy na dotyk
przepływasz li­niami papilarnymi
od­cis­kając się na dłoni

niewidzial­ny
a jednak
zais­tniałeś we mnie ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

17.01.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 lutego 2016, 10:18

*** we śnie

tańczyć na nieba błękicie
wtu­lona w moc­ne ramiona

szu­kać dro­gi do ust drżących
spi­jać z nich sma­ki rozkoszy

pragnąć twych dłoni niecierpliwych
błądzących po ciele

zdej­mij ze mnie wstyd
uczyń grzechem życia

daj za­rys szczęścia nasze­go
w jed­nej krótkiej chwi­li uniesienia

Kocha­ne­mu ... Nღ

16.02.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 lutego 2016, 11:39

***

oder­wa­ne słowa z języka
niez­liczo­ne skraw­ki przyjemności

składam w całość
jak dwie dłonie szu­kające ciepła

spo­wite mgłą roz­koszy wspomnienie
de­likat­nie op­la­ta na­gie ciało

przy To­bie grzech nie ma nazwy
chwilą oddycham
odpływam w po­ran­nej ro­sie

Kocha­ne­mu ... Nღ

11.02.2016
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 24 fiszki • 12 lutego 2016, 13:09

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]