Malusia_035, teksty z lutego 2015 roku

19 tekstów z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

ღ *** ღ

A kiedy tęsknie
za­mykam ko­tary powiek

od­twarzam slaj­dy wspomnień

biorę głębo­ki wdech
przy­pomi­nam so­bie Twój zapach

i kur­czo­wo Cię trzy­mam pod po­wieka­mi ...

27.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :)


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 lutego 2015, 11:05

ღ Ja Motyl Nocy ღ

Widziałeś kiedyś motyla
o pięknej lśniąco Czarnej
bar­wie skrzy­deł ?

Nie zwra­casz na nie uwagi
bo są sza­re , bu­re bez wyrazu

podążasz za tym co piękne
ko­loro­we , ulotne

Dlacze­go nie widzisz mnie co noc
choć przy­siadam na
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • 25 lutego 2015, 11:43

Naj­bar­dziej uwiel­biam
pachnieć Tobą

Otu­lić się jak delikatną
sa­tynową koszulą

pie­szczącą mnie przy
każdym ruchu

prze­siąknąć do szpiku

Gdziekol­wiek bym nie poszła
zaw­sze mam kawałek

Ciebie przy So­bie ... ღ


Kocha­nemu ...N .ღ

23.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :)


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 24 lutego 2015, 11:32

Cza­sem idę na skróty do
Two­jego Serca

po drodze gu­biąc te wszys­tkie
niesa­mowi­te doznania

co­fam się i zaczy­nam od nowa
gu­biąc tym ra­zem siebie

wyjdź mi na przeciw
po­daj dłoń ,powiedz

że ra­zem da­my rade
bo prze­cież Miłość

to Tęskno­ta dwóch Serc
ale Ciepło dwóch Ciał ...ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

21.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :)

Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 lutego 2015, 12:31

***

Słowa stają się przeźroczys­te
już nie dźwięczą tym sa­mym tonem

za­cierają się, cichną
od­la­tują spłoszo­ne
niczym trze­pot skrzy­deł motyli

nieu­chwyt­ne bez­radne
bez­powrot­ne ...

20.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :)Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 20 lutego 2015, 09:04

Płonę od Two­jego spojrzenia
kruszę się pod Twoim dotykiem

zli­zuje smak Twoich ust
z Moich warg

de­lek­tu­je się do os­tatniego okruszka
łapie te ma­lut­kie dro­bin­ki szczęścia

cho­wam w Sercu
by móc od Nowa

og­rzać Cię sobą ... ღ 

Kocha­nemu ...N .ღ

19.0.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 lutego 2015, 14:33

***

Mo­je oczy pok­ryły się taflą wody
nie będzie już wschodów i zachodów

Czas się zatrzymał
wszys­tko stracone

za­mykam oczy
żeg­nam Świat ...

18.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 18 lutego 2015, 11:28

ღ Nasza Noc ღ

Szum ciepłej No­cy
de­likat­ny , za­lot­ny , pieszczotliwy
po­wiew wiatru

chłod­ny od­dech i My
złącze­ni w miłos­nym uniesieniu

Nasza noc , ma­gii czar
Ja do­ty­kam Ciebie ,Ty do­ty­kasz mnie

garściami czer­piesz mą miłość
zat­ra­ce­ni w sobie
za­pat­rze­ni w siebie

świat w
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 lutego 2015, 09:43

ღ ღ ღ

Gdy­byś mnie szukał
Pa­miętaj jes­tem bliżej niż myślisz

Za­wołaj mnie Sercem
Ser­cem od­po­wiem...

Kocha­nemu ...N .ღ

16.02.2015
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 16 lutego 2015, 14:29

ღ Smutna dziewczyna ღ

Pa­miętam Tą dziew­czynę , 
która stała na molo

wiatr tar­gał jej włosy
su­kien­ka zwiew­nie powiewała
jak­by tańczyła zalotnie

jej oczy pięknie błyszczały
w pro­mieniach słońca

łzy spływały po policzku
miała ta­ka smutną twarz

pat­rzyła przed siebie jak­by wyczekiwała,
że zaraz
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 lutego 2015, 10:48

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]