Malusia_035, teksty z listopada 2017 roku

3 teksty z lis­to­pada 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

wras­tam w twe ciało
ciepłem roz­le­wam się
jak w spo­koj­nej przystani
za­mykam powieki
w głębi­nach ser­ca
uk­ry­je się
ok­ry­wasz dłońmi
de­likat­nością i Miłością
przesycone

mój dom tam gdzie Ser­ce Two­je ...

Kocha­nemu .N .ღ

16.11.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 listopada 2017, 11:24

*** prądy namiętności

niczym górskie potoki
me ser­ce wpadło
w wir twych ramion
otu­lona falą rozkoszy
płynie przez
całe ciało

Kocha­nemu N.ღ

10.11.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 listopada 2017, 09:39

***

Dot­knij mych myśli
namiętnie
bezgłośnie
wnik­nij w mą duszę
złączy­my się w jedność
stańmy do­tykiem
Nasze­go is­tnienia

Kocha­nemu N.ღ

10.11.2017
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 listopada 2017, 09:38

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]