Malusia_035, teksty z listopada 2016 roku

6 tekstów z lis­to­pada 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Za­pach świeżej chru­piącej paj­dy chleba
zaw­sze przy­pomi­na mi spra­cowa­ne ale jakże opiekuńcze Two­je dłonie .

Św.Pa­mięci Kochającej Bab­ci ( sma­ki dzieciństwa )

15.11.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 listopada 2016, 13:13

***

Tyl­ko w ciszy usłyszysz
to co chce ci nap­rawdę po­wie­dzieć
spójrz na spo­koj­ne Niebo
ja tam też spoglądam
jak w zwier­ciadło Twoich tęczówek

13.11.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 listopada 2016, 10:23

You are my everything.

Dziękuję Ci Kocha­nie ,że tam­te­go dnia zwróciłeś uwagę na dziew­czynę ze smut­nym spoj­rze­niem wbi­tym w podłogę .Pot­ra­fiłeś ja­ko je­dyny do tej po­ry spoj­rzeć mi pros­to w oczy i dostrzec
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 listopada 2016, 10:19

***

Rzu­cając w ko­goś ka­mieniem bu­dujesz mur.
Mu­ry mają to do siebie ,że z cza­sem upadają
zaz­wyczaj na bu­dow­nicze­go .

( z szuf­la­dy ) Grudzień 2015
Malusia_035
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 listopada 2016, 10:19

***

od­kryj małe drzwi duszy
zos­taw za progiem
smu­tek ,ból i zwątpienie

wejdź proszę
roz­gość się z ciepłem
na­pełniaj nadzieją
niech zno­wu uśmiech
za­gości na twarzy

nie wychodź jeszcze
zos­tań ze mną
otul się spo­kojem
mu­zyką wiatru
i wiarą na lep­sze dni

daj od­począć stopom
po­konały długą drogę
spocznij jeszcze chwilkę

a może zos­ta­niesz na zaw­sze ?

3.11.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 3 listopada 2016, 10:53

***

odeszli
nie wrócą
żyją w nas
w każdym
ciepłym
wspom­nieniu

2.11.2016
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 listopada 2016, 11:22

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]