Malusia_035, teksty z listopada 2015 roku

15 tekstów z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

* * *

gu­bimy się między palcami
twarze zasłaniamy maskami

nienamacalni
a jed­nak
real­ni ...


30.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 30 listopada 2015, 10:13

***

drżące
gorące
nieposkładane
w pół ur­wa­ne
wiat­rem poderwane
biegną wzdłuż ciała
zapętlają się
znów otulą
Miłością

Kocha­ne­mu ... Nღ

27.11.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 28 listopada 2015, 11:01

***

By­wasz tyl­ko na chwilę
słowem otulisz
pro­myk słońca zaświecisz
by za­raz
prze­ciąg w ser­cu zrobić
i zno­wu zniknąć
za ko­tarą tęskno­ty ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

26.11.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 45 fiszek • 27 listopada 2015, 11:03

***

Ciepłe słowa
czuj­nie nasłuchują odbiorcy

niep­rze­nik­nione w mil­cze­niu płyną
wy­ciszo­ne trwają w gotowości

zos­taną wez­wa­ne
prze­mie­rzając do­liny smutku

by z im­pe­tem uderzyć
w Two­je ser­ce ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

25.11.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 listopada 2015, 09:15

***

Pa­mięć zawodna
klisza wyb­laknie z czasem

co miałam w dłoniach
prze­sypało się przez palce

tyl­ko ser­ce pomnikiem
twe­go /nie/ is­tnienia ...24.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 25 listopada 2015, 09:55

***

ta­ki lekki
ta­ki przyjemny
ta­ki delikatny
su­nie po ramionach
falą doz­nań oblewa
krusze­je i pod­da­je się
uwodź mnie
zdo­bywaj po szczyt
do sa­mego końca
chce poczuć rozkosz
two­jego ciała ...


Odtwórz

Kocha­ne­mu ...N ღ

23.11.2015
Malusia_035 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 24 listopada 2015, 09:04

***

Cza­sem czuję się jak zgu­biony puzzel
nie pa­sujący do żad­nej układan­ki ...11.10.2015
Ma­lusia_035 

myśl
zebrała 18 fiszek • 22 listopada 2015, 21:16

* * *

Sza­re ok­na
świecą bla­dymi twarzami

ciepło ko­min­ka
przy­wołuję iskrami

lam­pka wina
chwi­la zamyślenia

Sple­cione dłonie
w miłos­ny war­kocz

blas­ki i cienie
Je­sieni ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

20.11.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 21 listopada 2015, 12:02

***

W gęstwi­nie myśli
łowię te ciepłe o Tobie

wy­mykasz mi się z ust
pow­ra­ca za­pach Twej skóry

drżącą dłonią
mus­kasz po karku

wyczy­tujesz sny
z moich oczu

w morzu ak­sa­mit­nej pościeli
uno­si się jeszcze delikatny
smak po­całunków ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

20.11.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 listopada 2015, 13:52

***

uśpione marzenia
przyw­ra­cam do życia

pros­tu­je pog­niecione skrzydła

re­gene­ruje siły
na­bieram rozpędu
od­bi­jam się od dna

by o świ­cie
uj­rzeć os­tatni
wschód Miłości ...17.11.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 17 listopada 2015, 09:24

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]