Malusia_035, teksty z lipca 2017 roku

7 tekstów z lip­ca 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

szep­ty za­wie­szo­ne w powietrzu
po­liczek przy policzku
og­rze­wany ciepłym oddechem

otu­lona sil­nym ramieniem
ciało ob­la­ne rumieniem
upij się mym zapachem
za­nurz twarz w mych włosach
prze­pełnij sub­telnie
ciało sprag­nione pieszczotą
Miłością i pożądaniem

ocza­ruj jeszcze raz
przy pełni gwiazd

Kocha­nemu ...N .ღ

16.07.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 lipca 2017, 11:23

***

od­liczam mi­nuty gdy
zno­wu niep­rzy­tom­ne zmysły
za­mienią się w splo­ty rozkoszy

opuszka­mi palców
spi­jam nek­tar pocałunków
z twych wil­gotnych warg

de­lek­tuję się nieskończonej
słodyczy two­jego ciała
dos­ko­nałe dopełnienie

wyspą szczęścia jesteśmy
żeg­lu­jemy co noc
od no­wa

Kocha­nemu ... N. ღ

16.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 17 lipca 2017, 11:47

***

Kiedy ja płonę
ty mnie ga­sisz
kiedy ty stygniesz
ja Cię roz­pa­lam

do­paso­wani

Kocha­nemu ...N . ღ

4.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lipca 2017, 11:48

***

Nie ma w To­bie miejsc
których bym
nie kochała
tak sa­mo nie ma 
we mnie miejsc
niewy­pełnionych Tobą

Kocha­nemu ...N ..ღ

14.05.2017
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 lipca 2017, 11:16

*** wszystkie kolory Miłości ...

Na­miętny­mi pocałunkami
otu­lasz mą szyję
wzniecasz roz­kosz
budzącej się nocy

gorąca fa­la
przepływa przez ciało
znaczysz palcami
kon­tu­ry mej kobiecości

zagłębiasz się
w miej­sca jeszcze
nie zdo­byte ustami
czuję każdy Twój ruch

przyw­ra­casz do życia
skraw­ki podniecenia
w ot­chłani pożąda­nia
odpływamy

Kocha­nemu ... N .ღ

11.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lipca 2017, 11:42

***I believe ... in you .

roz­legła się cisza
na­wet wiatr za­milkł
cier­pli­wie czekam
bo wiem ,że przybędziesz
skry­jesz w Aniel­skim puchu

mil­czę
wchłaniam two­je ciepło
za­mykam powieki
wierzę ...

Jes­teś. ღ

Kocha­nemu ... N .ღ

9.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 lipca 2017, 11:30

***

Bla­dy księżyc zagląda zalotnie
przez opuszczo­ne rolety
oświet­lając półblaskiem
dwa na­gie ciała
w war­kocz splecione
fa­lujące na pościeli
wycze­kujące spełnienia
drgające powietrze
prze­syco­ne namiętnością

ob­la­ny rumieńcem
za­pala gwiaz­dy na Niebie
jak fajerwerki
opa­dają dro­bin­ka­mi na roz­grza­ne ciała
co­raz bar­dziej zwar­te w tańcu
u bram ra­ju wi­tają

dziś zaz­dros­ny pójdzie spać
jut­ro zno­wu będzie zaglądał
zza gwiazd

Kocha­nemu ... N ღ

7.07.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 7 lipca 2017, 11:56

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]