Malusia_035, teksty z lipca 2016 roku

13 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Bądź mym Aniołem
pozbieraj
wszys­tkie łzy smutku
roz­sy­pane na wiet­rze

daj mi siłę
którą już daw­no stra­ciłam

Dla N ...ღ

27.07.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 lipca 2016, 11:16

***

wołasz szeptem
jes­tem obok
wsłuchaj się w ciszę
przy­woła wspom­nienia
niczym jaskółki zwias­tujące deszcz
krop­le wzruszeń płyną
da­leko nam do siebie
a może bliżej niż myślisz

Dla N ...ღ

27.07.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 lipca 2016, 11:58

***

Każdy Twój do­tyk na mym Ciele
parzy mnie chłodem ...

3.01.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 lipca 2016, 12:44

deszczowo

wy­pat­ry­wała śladów na deszczu
ma­lowała uśmiech na zim­nej szy­bie

uni­kała od­bi­cia włas­nych oczu
przy­gasły blask gwiazd

każda krop­la na chodniku
roz­trzas­ka­ne ko­lej­ne marze­nie

nie­chciane łzy
po­tar­ga­ne sny

prze­siąkam od środ­ka


11.02.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 lipca 2016, 12:43

*** niedźwięczna samotność

od­bi­jasz się
od słowa
do słowa
bez echa
przytłumiony
obolały
ska­zany na
głuchy
krzyk rozpaczy

roz­padli­ny

21.07.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 lipca 2016, 12:00

***

u niektórych brak em­pa­tii aż bi­je po słowach

21.07.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2016, 13:37

***

Jut­ro wstanę jak dziś
za­parzę gorzką kawę
wy­pije do dna cier­pki smak

jut­ro jak dziś pójdę do pracy
prze­mie­rzając uli­ce pełne cieni

jut­ro jak dziś chwilkę zadumam
gdzieś na przys­tanku w pochmur­ny dzień

jut­ro jak dziś zno­wu Cię spotkam
nieśmiałym wzro­kiem przy­witasz mnie

jutro...

wsta­nie no­we dziś .

21.07.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 21 lipca 2016, 12:43

***Lodowa postać

we mgle roz­bi­te światła jak wit­raże
bar­wią sza­re twarze

lo­dowa pos­tać
przeszy­ta promieniem

jak lus­tro pęka skorupa
po omac­ku szu­ka ciepła

idzie bo chce
z sza­rości wyr­wać się

17.07.2016
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 lipca 2016, 12:42

***

myśli tęskne
wołają po cichu

sycę po­wieki magią
chłonąc wspomnienia

ko­lej­ny już raz
wyob­rażam so­bie
że ... tu jes­teś

28.05.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 19 lipca 2016, 12:04

***

będę tam

gdzie noc tańczy z gwiazdami
a świt ob­la­ny rosą
wycze­kuje złocis­tych pro­mieni słońca


gdzie każdym do­tykiem
pod­kreślasz Mo­je is­tnienie

gdzie szep­ty pachną Miłością

będę tam
dla Ciebie .

De­dy­ko­wa­ny ...N ღ 

15.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 lipca 2016, 12:02

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]