Malusia_035, teksty z lipca 2015 roku

11 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Tęsknotą rozpalasz
ust mych płomień

czułością dotyków
otu­lasz ek­stazą namiętności

de­likat­nie jak wiatr
w uszku szu­misz rozkosznie

za­bierz mnie w otchłań
swe­go serca
i nig­dy nie wy­puszczaj ...

De­dyko­wany ... N ღ

15.07.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 30 lipca 2015, 13:00

***

Od­na­lazłam swój spokój
rozkładam żagle

ob­rałam kieru­nek na szczęście
sztor­my mi nie straszne

dłoń w dłoni ściskam
pie­szczotą przepływa
tętni no­wym życiem

Nasz mały Raj
na ho­ryzon­cie ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

24.07.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 26 lipca 2015, 11:50

***

Pod po­wieki wcis­kam wspomnienia
we łzach za­mykam tęsknotę

dłońmi ok­ry­wam serce
na us­tach ma­luję uśmiech

nie roz­dra­puję już sta­rych ran
z nadzieją wycze­kuję jut­ra ...


19.07.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 20 lipca 2015, 21:26

***

Rozbudziłeś
we
mnie
płomień
namiętności

tańczymy
razem
jak
dwa
płomyki

spalamy
się
w
Sobie
i
rodzimy
na
No­wo ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

15.07.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 lipca 2015, 10:44

odrodzenie

Wpat­rze­ni w siebie
rozmarzeni
zakochani

ob­my­wamy Ser­ca z bólu
na no­wo tworzy­my Całość ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

10.07.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 lipca 2015, 13:04

***

Spa­lić się w twoich oczach
spłonąć w ramionach

rozpłynąć się na twoich ustach
za­topić w Ciebie sprag­nionym

twój za­pach pul­sujący w żyłach
drżąca skóra z roz­koszy uniesienia

odurze­ni sobą
spełniamy Nasze marze­nia ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

09.07.2015
Malusia_035
 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 9 lipca 2015, 12:46

***

Kiedy cisza na­pełnia serce
ro­zum sza­leje ...

07.07.2015
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 lipca 2015, 13:05

***

Do­tykiem sprawiasz
że cała drżę

spoj­rze­niem
roz­pa­lasz mnie

błądź pal­ca­mi po mym ciele
zwie­dzaj
odkrywaj
smakuj

us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona
płyńmy na fa­li rozkoszy

niech wiatr nam zaz­drości
niech od­dech zapiera

od­dajmy się sobie

w sza­leństwie chwili
dwie dusze splecione
sobą wy­pełnione ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

20.06.2015
Malusia_035
 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 6 lipca 2015, 12:44

***

Jak Mo­tyl
odfruwam
szu­kając
ma­gicznych
is­kier w słońcu
słod­kiego
nektaru
kwiatów
dłoni
pełnej
miłości
krainy
szczęśli­wości ...


20.06.2015
Malusia_035 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 4 lipca 2015, 10:34

***

Zna­lazłam muszelkę na plaży
śpiewała mi se­renadę miłosną

szum fal
szep­tał Two­je imię

lek­ki wiet­rzyk kołysze
mnie na wodzie

cicha przys­tań
jak bi­cie ser­ca ...

Kocha­ne­mu ...N .ღ

03.07.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 3 lipca 2015, 12:24

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]