Malusia_035, teksty z lipca 2014 roku

13 tekstów z lip­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Każdej No­cy ob­dzierasz
mnie ze skrzydeł

Ro­bisz ze mnie grzesznicę
W swoich ramionach

Tonę w Tym szaleństwie
by o brzasku

przyw­dziać Swo­ja Aureolę
I oświet­lić Blas­kiem

Moich Skrzydeł...

Kocha­nemu ...N .ღ

30.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 lipca 2014, 13:09

*** Melodia Zmysłów...

Zag­raj na Mnie jak na Fortepianie
Naj­piękniej­szą me­lodie Swo­jego Serca

opuszka­mi palców
mus­kaj Mo­je sprag­nione Ciało

Przy­wieraj do mnie jak do klawiszy
wcis­kając moc­niej­szy ton

Gładź mnie de­likat­nie wzdłuż
Całej li­nii Mo­jego Ciała

Poszu­kaj wrażli­wego Punktu
i pieść mnie ta Melodią

Niech nas wypełni
aż do sa­mego świtu

Op­lotą pier­wsze pro­myczki Słońca
Uka­zując naszą rozkosz

Nasze Twarze rozjaśniają
Za­topi­my się w Swoich spojrzeniach

Spełnieni..

Graj Mi tak Co Noc...

Kocha­nemu ...N .ღ

29.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 lipca 2014, 12:21

Może Jes­tem wa­riatką , ale Jes­tem Praw­dzi­wa w Swoim Sza­leństwie ;D

Nie Ideal­na Ja ... ;))


Mój ulu­biony cy­tat choć nie znam auto­ra :

"Wa­riatek się nie Kocha za Ni­mi się sza­leje "

26.07.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 lipca 2014, 12:12

***

Pod skle­pieniem Nieba
dry­fują Mo­je Marzenia

Wy­ciągam dłoń,łapie je
jak bańki mydlane

co niektóre pękają
ob­le­wając mnie swoimi kolorami

Te uchwy­cone w dłoni
de­likat­nie przytulam

i puszczam wolno..

wzla­tują co­raz wyżej tworząc
prze­piękną przeźroczystą Tęcze

Może zno­wu ,które­goś Dnia
do mnie wrócą z No­wymi ko­lora­mi Szczęścia ...

24.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 lipca 2014, 13:05

***

Za­nim Niebo nad Na­mi pęknie
i ru­nie z hu­kiem na ziemie

Choć zro­bimy coś szalonego
Choć się w so­bie zakochamy

A jut­ro...Jut­ro nie ma znaczenie
Niech wa­li się świat..

Kocha­nemu ...N .ღ

21.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lipca 2014, 12:51

***

Tyl­ko w Twoich ra­mionach
Otu­lona Twoim Sercem
czu­je się Bez­pie­czna i Kochana...

Kocha­nemu ...N .ღ

20.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 lipca 2014, 12:16

***

Życie nie składa się Tyl­ko z Pięknych momentów,
są i ta­kie ,w których tra­ci się nadzieje ,a ból prze­ras­ta wszystko..

Przez Ta­kie też trze­ba god­nie przejść skruszo­nym ale z mała tląca się nikłą is­kier­ka na lep­sze jutro...

17.07.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 lipca 2014, 13:23

** Pyłek **

Jes­tem tyl­ko Małym Pyłkiem
unoszącym się nad Waszy­mi Głowami

Nikt mnie nie zauważa
dryfuję..

Prze­nikam z Jed­ne­go
krańca na drugi..

Podzi­wiając i na­sycając się
Całym tym Pięknem,którego

nie zauważacie nad Swoimi Głowami

Lśnię w Pro­mieniach Słońca
Is­krze w Blas­ku Księżyca ..

14.07.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lipca 2014, 13:05

Naj­pierw od­da­jemy ko­muś Serce
Później ten Ktoś mówi,że jes­teśmy bez Serca..

13.07.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 13 lipca 2014, 12:03

Nie zaw­sze deszcz niesie burze
Cza­sem tworzy piękną Tęcze ...

Kocha­ne­mu N ღ

11.07.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 lipca 2014, 11:05

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]