Malusia_035, teksty z kwietnia 2017 roku

3 teksty z kwiet­nia 2017 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Gdy do­tykasz me­go serca
od­dycham twoją pier­sią .

Kocha­nemu N ღ

8.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 15 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:26

***powietrze drży

Two­je słowa jak pochodnia
roz­pa­lają mo­je ciało
do­tyk jak ogień
zaz­nacza śla­dy namiętności
wil­gotne us­ta
wędrują po szyi
od­dechy co­raz głębsze
roz­kosz zniewala
jak roz­grza­ne
ziaren­ka piasku
na pustyni
prze­lewa­my się
przez siebie

usy­pani w całość

Kocha­nemu N ღ

7.4.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 10 kwietnia 2017, 09:20

***Rozmyci

Po­jawiam się
w każdym śnie Twym
choć bar­dzo te­go nie chcesz
codzien­nie od no­wa
roz­bierasz mnie z uczuć
bym była tyl­ko Twoja
ciągniemy się na dno
spa­lamy w odmętach piekła
by nad ra­nem
znów uda­wać
obojętność

5.04.2017
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 5 kwietnia 2017, 10:39

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]