Malusia_035, teksty z kwietnia 2016 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

*** bez cukru

w pół śnie próbuję złapać cię
lecz z rąk wy­mykasz się
sa­mot­ność dzielisz na dwa
gorzki smak po­ran­ka

30.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 kwietnia 2016, 11:04

*** Like in heaven

wys­tar­czy ,że dłońmi
dot­kniesz ciepła
pow­sta­nie iskra
żar stopi
ser­ca lód

jes­tem gotowa
chwyć w ramiona
za­bierz w podróż
obłoka­mi na błękicie

pro­myki naszym
przewodnikiem
bra­my do ra­ju
wi­tają ...:)

Kocha­ne­mu ... Nღ

23.04.2016
Malusia_035


Odtwórz

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 kwietnia 2016, 09:31

***

skrzy­pisz mi pod sto­pami
niewy­powie­dziany­mi słowa­mi
na końcu języ­ka ...

20.03.2016
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 kwietnia 2016, 09:31

***

wiem ,że on istnieje
stąpa po moich śladach
każde­go dnia

pod­no­si z kolan
opat­rując rany

chro­ni przed deszczem
choć sam nie jest 
niep­rze­makal­ny

cza­sem wi­duję cień je­go piór
cho­wa je pod płaszczem codzienności

całkiem zwyczajny
lecz nadzwyczajny
w Mych źrenicach

Dziękuję :)*

De­dyko­wany...N :)*

18.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 kwietnia 2016, 09:03

***

płonące us­ta
znaczą śla­dy
na mym ciele

przys­pie­szo­ny puls
zroszo­na skóra
chwi­la spełnienia
szczyt blis­ki

eufo­ria doznań
jed­ność
prag­nij mnie
zaw­sze

zachłan­nie
łap­czy­wie
pożądaj
próbuj mnie

roz­grza­ne ciała
roz­koszy szepty
właśnie tak
te­raz i tu 

Kocha­ne­mu ...N ღ

16.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 12 fiszek • 18 kwietnia 2016, 09:22

***

Na rucho­mych pias­kach tyl­ko smu­tek jest niepo­ruszo­ny .

12.04.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 kwietnia 2016, 09:55

* * *

***

uśpione na ramieniu
drżące z pieszczoty
śla­dy Twoich pocałunków

Kocha­ne­mu ... Nღ

11.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 kwietnia 2016, 09:19

***

Po­daj mi swą dłoń
zap­ro­wadzę Cie tam

gdzie ciało i dusza
od­da­je się marzeniom
a no­ce są pełne raj­skich ogrodów

gdzie nie pot­rze­ba wiel­kich słów
by miłość za­gościła w ser­cu

gdzie upadłe Anioły
od­najdą swój dom

podążaj za mną
uwierz ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

6.04.2016
Malusia_035

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 kwietnia 2016, 09:25

***

Wyśniłam so­bie Two­je usta
miękkie ,zmysłowe
ciepłe ,zwilżone na wpół rozchylone
po­całun­ka­mi rozkwitam
jak kwiaty w ogrodzie

wyśniłam so­bie Two­je oczy
w sza­rości zaklęte błękit zachwyciły
scho­wane fig­larnie za zasłoną powiek

wyśniłam Nas w ak­sa­mit­nej pościeli
z pachnącej skóry powierzchni
zli­zujesz kro­pel ro­sy perły srebrzyste

budząc we mnie myśli nieczyste
pełne po brzegi
nasze­go pożądania

...ღKocha­ne­mu ... Nღ

3.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 kwietnia 2016, 08:49

***

dzielę siebie na dwo­je
od­dając ci się w całości ...

Kocha­ne­mu N ღ

2.04.2016
Malusia_035
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 kwietnia 2016, 12:04

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]