Malusia_035, teksty z kwietnia 2015 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Le­niwie ot­wieram zas­pa­ne oczy
prze­ciągam się os­tatni raz

uśmiech na bu­zi sam się rysuje
widzę twój za­rys w końcu pokoju

przy­tulasz mocniutko
ser­ce się raduje

w pro­mieniach słoneczka
miłość się ry­suje ...

Kocha­nemu ...N .ღ

30.04.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 kwietnia 2015, 15:38

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !Ściągnij z mych ust
smak goryczy

przy­tul mnie tak mocno
żeby od­dech nie czuł już tęskno­ty

po­maluj Niebo błęki­tem
swych oczów

po­całuj niech me poliki
ob­leją się rumieńcem

usiądźmy na tej ławeczce w parku
wtu­leni w nasze marze­nia

bądź zaw­sze blisko
o bi­cie ser­ca ser­cu... ღ 

Kocha­nemu ...N .ღ

28.04.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 kwietnia 2015, 12:07

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !Zos­taw dla mnie skrawek
miej­sca w swoim sercu

wsłuchaj się w ciszę
spa­dających kro­pel deszczu

daj się por­wać rytmowi
tętniące­go serca

poczuj wib­rację delikatnego
po­wiewu wiatru

po­daj mi swe dłonie
ciepłotą mej miłości
roz­grze­je je

uciek­nijmy tam gdzie
cze­ka nas nieznane

na kra­niec tęczy
uk­radnij­my ko­lory życia

we Dwo­je ...ღ

Kocha­nemu ...N .ღ

27.04.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 28 kwietnia 2015, 12:05

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !Jes­tem w pobliżu
wy­ciągnij dłoń

og­rze­je swoim sercem
miłością jak bluszczem
Cię porosnę

puszczę korze­nie w twoim sercu
zak­witniemy kwiatem namiętności

nie bój się już Jes­tem przy Tobie
jak świat sta­nie w ruinach będę

od­go­nię smutki
za­pale słońce na Nowo

Dla Nas ... ღ 

Kocha­nemu ...N .ღ

18.04.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 18 kwietnia 2015, 12:15

Jeżeli już używasz mo­jego tek­stu po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !Do szczęścia nie pot­rze­ba wiele
wys­tar­czy jed­no małe ziarenko

poślij je z wiatrem
a za­siejesz całe hektary
uśmiechów .. :D

12.03.2015 r
Malusia_035
 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 kwietnia 2015, 10:01

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !


Cichut­ko na paluszkach
zja­wiła się znienacka

niebo zabłysło
ty­siącem gwiazd

lek­kim podmuchem
wznieciła trze­pot Serca

sple­cione dłonie
w je­den Kwiat

oczy w oczy
lus­trza­nym odbiciem

po­wiet­rze przepełnione
mi­lionem uczuć

cisza szep­cze rozkosznie
uko­jenie myśli

Miłość wy­pełnia Nas ... ღ 

Kocha­nemu ...N .ღ

2.04.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 kwietnia 2015, 14:32

ღ ღ

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !Zja­wił się nag­le
jak pier­wszy wiosen­ny deszczyk

ta­ki lek­ki orzeźwiający
o za­pachu żonkili

lek­kim dreszczykiem
prze­biegł po mo­jej skórze

zachłys­tam się każdym oddechem
pragnąc go tyl­ko więcej

po­rywy Serc
szczęście uno­si się w koło

kro­pel­ki mienią się
w pro­mieniach słońca

ko­loro­we kryształki
na moich dłoniach...

Kocha­nemu ...N .ღ

1.04.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 1 kwietnia 2015, 10:54

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]