Malusia_035, teksty z kwietnia 2014 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Mam czarną duszę , Choć blask Mo­jego Ser­ca może Cię Ośle­pić ...ღ

29.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 kwietnia 2014, 14:08

Kocham gdy Jes­teś blis­ko tak na od­ległość oddechu,
łap­czy­wie chwy­tam Cie w us­ta i szep­cze Tobą Cała ღ 

Kocha­ne­mu N ღ

28.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 28 kwietnia 2014, 09:12

Słowa od­bi­jają się od ścian , uderzając ze zdwo­joną siłą w Mo­je podziura­wione Ser­ce ...

24.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 kwietnia 2014, 14:20

Słowa nieu­cze­sane ,
Myśli wiat­rem rozwiane..

O Tak, to Cała roz­trze­pana Ja ;DD ღ

26.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 kwietnia 2014, 12:37

Ludzie nie są z Kar­to­nu, nie mają pa­piero­wych Serc..
Nie dziw się więc ,ze jak ich przy­palasz to się kruszą.. ღ

25.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 kwietnia 2014, 12:02

Jak to możli­we ,że czy­tasz z Mo­jego Ser­ca Jak z Ot­wartej Księgi..
Ni­komu na to nie poz­wa­lam,a Ty to ro­bisz z Taką łatwością..

Dziw­ne ale pragnę więcej.ღ

Kocha­ne­mu N ღ

24.04.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2014, 11:53

Jes­tem Nieo­szli­fowa­nym diamentem
nie dot­kniętym przez żad­ne dłonie.
Uwiel­biam swo­je kan­ty,załama­nia,os­trość i niedoskonałości.
Wo­le być ta­ka niedos­ko­nała niż ta­ka jak wszys­tkie wy­robione przez Ty­siące rąk.

Cze­kam na Swo­jego Je­dyne­go Rzeźbia­rza ღ

Zna­lazłam ...Kocha­nemu Nღ

26.04.2014
Malusia_035
Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 kwietnia 2014, 12:35

Nie widzisz,że mo­je oczy Tęsknią za Tobą..ღ

Kocha­ne­mu N ღ

22.04.2014
Malusia_035


Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2014, 20:56

Cza­sem przychodzi w życiu ta­ka chwi­la,że bez­radnie rozkładasz ręce ..

i po pros­tu nie wiesz co dalej...

14.04.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 kwietnia 2014, 13:57

Ehhh życie ,życie przy­tul mnie skrycie..
Wypręż swą Pierś bym mogła poczuć Ser­ca Bi­cie ღ

10.04.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 kwietnia 2014, 14:05

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]