Malusia_035, teksty z grudnia 2015 roku

13 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

słowa ucichły
łza­mi pisze
po twych ustach

pył nadziei się unosi
chwyć go w dłonie

lek­ko dmuchnij
niech zapłonie

cicho cze­kam
na odzew Ser­ca ...


29.12.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 46 fiszek • 30 grudnia 2015, 12:49

***

nag­le słońce zgasło
świat pok­rył się mrokiem

ule­wa nastała
prze­siąkam do cna

chłód wykręca dłonie
ka­mieniej serce

oczy czar­nością zalane

to nie świat moknie
to ja
gasnę w środ­ku dnia ...

28.12.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 25 fiszek • 29 grudnia 2015, 12:34

***

łapię por­wa­ne
twe słowa
składam je
w całości
i kładę
na ustach

choć na 
chwilę
poczuć
ich smak ...


28.12.2015
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 28 grudnia 2015, 11:15

Piszesz mnie ...

roz­sy­pałeś mnie między słowami
na sy­laby podzieliłeś
i w cudzysłów zamknąłeś

drżąca czekam
na gest
dot­knięcie dłoni

bo prze­cież na­rodziłam się
pod Twoimi pal­ca­mi ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

27.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 grudnia 2015, 15:55

***

Rozpłynąłeś się niczym obłok na Niebie
zos­ta­wiając w ser­cu ulewę
i garść prze­mokłych słów ...


21.12.2015
Malusia_035Odtwórz  

myśl
zebrała 14 fiszek • 22 grudnia 2015, 09:42

***

wszys­tko kiedyś przemija
żar miłości wygasa

ko­lory tracą swe barwy
za­nika za­pach skóry
za­cierają się wspomnienia
od­chodzą pragnienia

lecz

w Ser­cu trzy­mam iskrę
co z de­likat­nym Twym oddechem
roz­pa­li pożar drżenia ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

20.12.2015
Malusia_035Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 grudnia 2015, 11:23

* * *

rozkruszeni
poobijani
wciąż
szukamy
całości...

16.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 grudnia 2015, 08:54

Ukołysz ...

słyszysz ciszę
tak pięknie w niej wiatr śpiewa

mus­ka ramiona
prze­nika na wskroś

po­rywa do tańca
w Ser­cu nu­ty wystukuje

oczy roz­marzo­ne tobą
graj mi tak graj

ukołysz w ra­mionach ...

Kocha­ne­mu ... Nღ

15.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 grudnia 2015, 09:19

***

ser­ce w sko­rupie lodu
słowa stygną
nim dotrą do Twych ust
wiatr po­niesie wspomnienia
osiądzie kurz tęsknoty

od­wilż Twych rąk
zbyt da­leka ...


13.12.2015
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2015, 09:06

***

Codzien­nie o świecie
skra­dam się na paluszkach

kradnę kruszynkę
po­całun­ku z twych ust

czuję cię do wie­czo­ra

w No­cy marzę
o roz­koszy Naszych ciał

zapląta­nych w ak­sa­mitną pościel
w tańcu Miłos­nym ...

Kocha­ne­mu ...N ღ

9.12.2015
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 19 fiszek • 10 grudnia 2015, 09:06

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]