Malusia_035, teksty z grudnia 2014 roku

4 teksty z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

** Uciec daleko **

Marzę o Tym aby Uciec
uciec da­leko stąd
nie myśleć ,za­pom­nieć o Tobie

Po drodze jak Kop­ciu­szek
zgu­bić swój pantofelek
zos­ta­wić w nim całą swoją tęsknotę
miłość i niena­wiść do Ciebie

Bo prze­cież jak Kopciuszek
Nasza miłość jest tak sa­mo Zmyślo­na ...

27.12.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 grudnia 2014, 16:12

Uśmie­cham się na myśl o To­bie bo wiem,
że i Ty uśmie­chasz się myśląc o Mnie ...

Kocha­ne­mu N ღ

19.12.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 grudnia 2014, 09:41

Za­mykam Swe Serce
Jak nies­pełniony rozdział
Niedo­kończo­nej Książki ...

18.12.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 grudnia 2014, 13:56

Gorąca Ka­wa z mle­kiem I Ty 
Mój Ideal­ny Początek Dnia mmm...

Kocha­ne­mu N ღ

2.12.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 grudnia 2014, 12:04

Malusia_035

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
  Ulubieni
  Ulubieni autorzy
  Aktywność

  10 grudnia 2017, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st ***

  9 grudnia 2017, 21:04Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 10:03fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 09:04kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

  8 grudnia 2017, 08:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Bliskość*

  8 grudnia 2017, 08:31Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st człowiek swych łez się [...]

  8 grudnia 2017, 00:19yestem sko­men­to­wał tek­st ***