Malusia_035, teksty z czerwca 2016 roku

6 tekstów z czer­wca 2016 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

***

zarzu­cił kotwicę
tak bez pytania
zro­bił so­bie przystań
w moim sercu

ucichły wszel­kie sztor­my

Kocha­nemu N

22.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 30 fiszek • 23 czerwca 2016, 11:34

***

Roz­postar­te ramiona
roz­dziera głucha cisza
nad­chodzi ciemność
za­topiona w obłędzie
skrzy­pek już me­lodię gra
us­chnięta róża kol­ca­mi wrasta

wys­chła pus­ty­nia nadziei

14.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 14 czerwca 2016, 09:45

***

Na chwilę
zat­rzy­mam się w Twoich źrenicach
w bez­ruchu Nieba gra­natem oblana

Na chwilę
utonę w za­pachu pieszczot
dry­fując w la­biryn­cie ramion

Na chwilę
dot­knę ser­ca drżenie
otu­lając się je­go ciepłem

Na chwilę
za­mykam oczy
czuję
przychodzisz z wiat­rem

roz­le­wasz się melodią
i wiem że jesteś

Kocha­nemu N

13.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 22 fiszki • 14 czerwca 2016, 08:43

Cząstka Ciebie

wras­tasz w mą duszę
de­likat­nie jak okruszek

głos twój ciepły jak puszek
ser­ce kołysze

czuję twój zapach
na dłoniach
wil­gotnych ustach
zos­ta­wiasz ulot­ny ślad

rzeźbisz swe imię
każdą częścią mnie

De­dyko­wany ...N

5.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 czerwca 2016, 09:06

***

Jes­teś ...

w prze­mok­nięte niebo łzami
w miękkim do­tyku wiatru
mi­lionie myśli
sze­leście słów
og­niem na zziębnięte serce
wodą na palący ból
uko­jeniem i spełnieniem

jes­teś skrzydłami uczuć
w sza­lonym lo­cie

Kocha­nemu N

2.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 2 czerwca 2016, 09:52

***

Spłoszo­ne od­dechy namiętności
za­nurzo­ne w dłoniach
do­tykiem podsycane

skraw­kiem ust
zbudza na­gie marzenia

w ak­sa­micie ciał
ut­ka­ne prag­nienia miłości

Kocha­nemu N

1.06.2016
Malusia_035


Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 czerwca 2016, 09:38

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]