Malusia_035, teksty z czerwca 2014 roku

11 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Ma­lusia_035.

Liczą się Tyl­ko te chwi­le ,w których bra­kuje nam po­wiet­rza od szczęścia
reszta to tyl­ko mały pod­much wiat­ru prze­noszący Nas tu i Tam ...

Kocha­ne­mu N ღ

29.06.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 czerwca 2014, 11:10

La­winą wspom­nień na Mnie spadłeś , tych ,które już daw­no
chciałam za­topić w Najgłębszych cze­luściach Oceanu ..

Nad­szedł Czas roz­topów ..

24.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 czerwca 2014, 14:23

Bo cza­sem żeby od­na­leźć Siebie
muszę zgu­bić Ciebie ...

16.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 czerwca 2014, 11:06

Codzien­ne uwal­niam Swo­je Marze­nia ale po trochu,
nie poz­wa­lam im zbyt da­leko odlecieć

muszę czuć je w dłoniach ..

11.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 czerwca 2014, 09:04

*** Niespełnione Obietnice...

Wypłakałam już Morze łez
Tych gorzkich ,palących od środka

Tą os­tatnią łzą
spłynęła cała Mo­ja Nadzieja

obiecałeś,że wyłapiesz
je wszystkie
i scho­wasz głębo­ko w Sercu..

Og­rze­jesz wypełnisz
po­now­nie Nadzieją

Uchro­nisz od Złego..

Te­raz już nie mam czym Cierpieć..

Nies­pełnione obietnice..

9.06.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 czerwca 2014, 11:03

***

Mój Świat Jest Nagi
op­la­tają go Ty­siące zmysłów

morze pożąda­nia
i do­liny rozkoszy..

Za­top się w Nim
Skosztuj kawałek

A już Nig­dy nie będziesz
Chciał Z Niego Wra­cać ..

Kocha­nemu ...N .ღ

7.06.2014
Malusia_035
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 czerwca 2014, 17:05

Słowa nęcą
Słowa kręcą
Słowa tez gu­bią ...

6.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 czerwca 2014, 11:45

*** Rozsypane Serce.. .

Wiesz co się dzieje jak Pęka Serce..?
Ab­so­lut­nie Nic..

Świat się nie zat­rzy­ma da­lej
będzie pędził przed siebie,

Nie nastąpi trzęsienie Ziemi
,nie roz­stąpią się Oceany

Nie spad­nie La­wina przytłaczające­go Śniegu
Nikt nie zauważy żad­nej zmiany


A Ty da­lej Będziesz żyła
z ty­mi ka­wałka­mi w Pier­si

co kiedyś Było Twoim Sercem...

5.06.2014
Malusia_035Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 czerwca 2014, 12:14

W Moich oczach zo­baczysz wszys­tko to co chce wyszep­tać Mo­je Ser­ce ...ღღ

Kocha­ne­mu N ღ

4.06.2014
Malusia_035


Jeżeli już używasz mo­jej myśli po­daj auto­ra :) poz­dra­wiam i dzięku­je za uwagę ! :) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 czerwca 2014, 11:47

Weź głębo­ki od­dech, wy­cisz myśli ,us­pokój Serce..
Przej­mij kon­trolę i nie daj Se wmówić, że Cze­goś nie Możesz ;))

3.06.2014
Malusia_035
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 czerwca 2014, 11:10

Malusia_035

Może i spot­ka­liśmy się przypadkiem ale z całą świado­mością stałeś się Miłością Mo­je­go życia De­dyko­wane Mo­jemu je­dyne­mu...N ღ 10.04.2017 Malusia_035.. Odtwórz ...TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA !!! TYLKO TU JE PUBLIKUJĘ http://malusia2.cytaty.info/ ... TAKŻE JAK POJAWIĄ SIĘ GDZIEŚ NA INNYCH STRONACH Z PÓŹNIEJSZĄ DATĄ NIŻ TU NIE PODPISANE NIE UJĘTE W CUDZYSŁÓW SĄ TO PLAGIATY !!!Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... Odtwórz ... https://www.youtube.com/watch?v=oZMNtXsxVyE ... https://www.youtube.com/watch?v=4jLa8XZybW0 ....https://www.youtube.com/watch?v=ISz5L6P4zis ... https://www.youtube.com/watch?v=J27nkJvJM1k ... ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Malusia_035

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
  Znajomi
   Ulubieni
   Ulubieni autorzy
   Aktywność

   31 października 2018, 21:59yestem sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   31 października 2018, 07:01giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 22:58yestem sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 12:57carolyna sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:56Naja sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]

   30 października 2018, 09:35Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***Nasączone us­ta .. 

   30 października 2018, 09:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Nasze te­raz...  

   30 października 2018, 09:33Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Smutny lis­to­pad

   30 października 2018, 09:32Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st *** Już tyl­ko pod­much [...]